typescript logo

Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js)

Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js) (Xem lại: Code ví dụ nodejs log4js) 1. Code ví dụ TypeScript log4j khởi tạo project typescript. (Xem lại: tạo project TypeScript) mkdir typescript-log4j cd typescript-log4j npm i typescript –save-dev npx tsc –init Cài đặt module log4js npm i log4js Tạo file src/logger.ts: khởi tạo và cấu Read more about Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js)[…]

typescript logo

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier. eslint đã có sẵn các rules để phân tích code và một số format, tuy nhiên riêng phần format thì prettier làm tốt hơn eslint và cung cấp 1 số tính năng mà eslint ko có. (xem lại: code ví dụ typescript với eslint) Code ví Read more about Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier[…]

typescript logo

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript). Eslint là một package (thư viện) cho phép tìm và sửa các vấn đề trong project typescript. Ví dụ như các vấn đề format code, cú pháp… Thử tưởng tượng, nhiều người cùng code chung 1 project, nhưng người thì để tag, người thì dùng Read more about Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)[…]

typescript logo

Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript

Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript Yêu cầu: đã hiểu biết về javascript/nodejs.Biết cách sử dụng npm (Xem lại: Hướng dẫn NodeJs) 1. Tạo TypeScript project Trong ví dụ này, mình sẽ tạo Project TypeScript với tên là typescript-project Tạo folder typescript-project: mkdir typescript-project Vào foder typescript-project: cd typescript-project Khởi tạo project nodejs Read more about Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript[…]

stackjava.com