Tháng Hai 13, 2018

About me

About me – founder of stackjava.com – Trần Hữu Cương

About me - founder of stackjava.com - Trần Hữu Cương

Personal infomation

Education

 • Graduated from “Posts and telecommunications institute of technology” – Ha Noi – Viet Nam (2011 – 2015)

Skill

Java developer with 5 years experience.

 • Experienced in Java Core, Spring (Spring MVC, AOP, Spring Boot, Spring Security, RESTful web service…), JPA (Hibernate, OpenJPA), JSF (Primefaces), Thymeleaf.
 • Knowledge in HTML, CSS, Javascript (JQuery, Bootstrap, AJAX)
 • Platforms: Windows, Linux
 • Database management system: MySQL, Postgre SQL, MS SQL Server, DB2, MongoDB…
 • Other: Design pattern, CDI, GIT, SVN, Tomcat, Maven, Redis, Amazon Webservice…
 • Microservices system (SocketCluster, Zookeeper-ApacheKafka …)
 • Search Engine: ElasticSearch

Other language: Node.js, Python, C/C++

4 thoughts on “About me

 • Em chào anh,
  Hiện em đang là sinh viên ,thực tập tại doanh nghiệp, và đang tìm hiểu về Spring boot kết hợp JPA, Katharsis JSON-API. Trên mạng thì không có nhiều ví dụ để em có thể hiểu và ứng dụng được. Em thấy trang của anh rất thú vị và bổ ích. Không biết anh có thể tản mạn sơ lược về Katharsis JSON-API được không ạ.

  Best Regard,
  Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status stackjava.com