Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse Ở bài này mình sẽ kết hợp Spring MVC với Hibernate để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database. Tạo Database Tạo database demo-spring-mvc-hibernate với table customer CREATE SCHEMA `demo-spring-mvc-hibernate` ; CREATE TABLE `demo-spring-mvc-hibernate`.`customer` ( `id` INT NOT NULL Read more about Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse[…]

spring hibernate logo

Spring Hibernate – Transaction trong Spring Hibernate. Code ví dụ Spring Hibernate Transaction.

Spring Hibernate – Transaction trong Spring Hibernate. Code ví dụ Spring Hibernate Transaction. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về Spring ORM và code ví dụ với Spring Hibernate Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện quản lý trasaction của các truy vấn thông qua hibernate. 1. Transaction trong Spring Hibernate (Xem Read more about Spring Hibernate – Transaction trong Spring Hibernate. Code ví dụ Spring Hibernate Transaction.[…]

spring hibernate logo

Spring Hibernate – Giới thiệu Spring ORM, Code ví dụ Spring Hibernate

Spring Hibernate – Giới thiệu Spring ORM, Code ví dụ Spring Hibernate 1. Giới thiệu Spring ORM Spring cung cấp API giúp lập trình viên dễ dàng tích hợp Spring với ORM Framework như JPA(Java Persistence API), JDO(Java Data Objects), Oracle Toplink and iBATIS. Lợi ích của ORM Framework với Spring Có khá nhiều lợi ích Read more about Spring Hibernate – Giới thiệu Spring ORM, Code ví dụ Spring Hibernate[…]