Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF

Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF. 1. PrimeFaces là gì? Primefaces là một framework mã nguồn mở cho JSF (JavaServer Faces) với hơn 100 component, tối ưu cho mobile, validate phía client, hỗ trợ AJAX mạnh mẽ… PrimeFaces cũng được coi là một trong những thư viện Read more about Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF[…]

Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework

Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework. (Phần cuối). Đa ngôn ngữ là một kỹ thuật giúp thay đổi trạng thái/ giá trị của các nhãn, message, tiền tệ, datetime mà không phải hardcode trong chương trình. Thay vào đó, chúng được lưu bên ngoài mã code ở các gói Read more about Series JSF – Phần 11 Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework

Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework. 1. AJAX là gì? AJAX (Stands for Asynchronuous JavaScript and XML): là một kỹ thuật sử dụng JavaScript để gửi dữ liệu tới server và nhận dữ liệu về một cách không đồng bộ. Do vậy, khi sử dụng Ajax, javascript code sẽ trao Read more about Series JSF – Phần 10 Xử lý Ajax trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework

Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework. Tương tự khả năng convert dữ liệu, JSF cũng cung cấp khả năng validate (kiểm tra tính hợp lệ) của dữ liệu bên trong chính các UI component. Những thẻ này  có thẻ validate chiều dài, loại dữ liệu hoặc bạn cũng có Read more about Series JSF – Phần 9 Các thẻ (tag) Validator, validate trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF

Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF JSF cung cấp khả năng chuyển đổi định dạng dữ liệu (convert) ở bên trong các UI component. Ví dụ, chuyển đổi text thành đối tượng date và  validate định dạng khi nhập vào. Để sử dụng những thẻ này chúng ta cần Read more about Series JSF – Phần 8 Các thẻ (tag) Convertor, convert trong JSF[…]

Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF

Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF JSF hỗ trợ lập trình viên tự định nghĩa các thẻ cho riêng mình, chúng có thể được dùng để hiển thị nội dung tùy chỉnh theo ý muốn của người tạo. Các bước tạo một thẻ mới trong JSF Để định nghĩa một thẻ Read more about Tạo thẻ tùy chỉnh, định nghĩa thẻ mới trong JSF[…]

JSF – thẻ param, ui:param trong facelets

JSF – thẻ param, ui:param trong facelets Sử dụng thẻ ui:param giúp chúng ta truyền các tham số tới file template hoặc một file được include. Trong bài  JSF-Template chúng ta đã biết cách làm thế nào để tạo và sử dụng các thẻ template. Chúng ta định nghĩa các vùng (section) như header, footer, content Read more about JSF – thẻ param, ui:param trong facelets[…]

Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition

Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition Các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition là các thẻ facalet trong JSF. 1. ui:insert Sử dụng file template. Nó định nghĩa nội dung để đưa vào một template. Thẻ ui:define sẽ đặt nội dung vào 2. ui:define Định nghĩa nội dung để chèn vào một template 3. Read more about Template trong JSF, các thẻ ui:insert ui:define ui:include ui:composition[…]

Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework

Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework 1. Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework JSF cung cấp một số thẻ đặc biệt để tạo layout chung cho ứng dụng web (web application) gọi là các thẻ facelets. Những thẻ này cung cấp một phương pháp mềm dẻo để quản Read more about Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework[…]

Series JSF – Phần 6: Các thẻ trong JSF, Ví dụ submit form với JSF

Series JSF – Phần 6: Các thẻ trong JSF, Ví dụ submit form với JSF Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ (tag) cơ bản trong JSF và thực hiện submit form với JSF. Các thẻ cơ bản trong JSF. JSF cung cấp một thư viện các thẻ chuẩn HTML. Các Read more about Series JSF – Phần 6: Các thẻ trong JSF, Ví dụ submit form với JSF[…]

stackjava.com