Code ví dụ Java SocketCluster Client, publish và subscribe channel

Code ví dụ Java SocketCluster Client, publish và subscribe channel

Code ví dụ Java SocketCluster Client, publish và subscribe channel Trong bài này mình sẽ thực hiện tạo channel và listen channel socket cluster bằng Java. Tạo và start SocketCluster server Đầu tiên mình tạo và chạy SocketCluster Server ỏ port 8000 Tạo server socketcluster với tên là SocketClusterServer socketcluster create SocketClusterServer Start server socketcluster Read more about Code ví dụ Java SocketCluster Client, publish và subscribe channel[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js

Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel SocketCluster với client là Node.js Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là my_server. (Xem lại: Tạo SocketCluster Server) Read more about Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js[…]

nodejs socket cluster logo

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)

Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser). (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện publish và subscribe channel của SocketCluster với client là browser (chạy bằng javascript) Tạo và start SocketCluster server Trước hết mình sẽ tạo một server SocketCluster với tên là Read more about Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser)[…]

nodejs socket cluster logo

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster

Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster. (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Trong bài này mình sẽ thực hiện xóa các thông tin mặc định trong file worker.js và server.js và thực hiện tùy chỉnh các thông tin cơ bản nhất. Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết Read more about Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster[…]

nodejs socket cluster logo

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World. (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết bằng node.js do đó máy bạn phải cài Node.js trước khi cài SocketCluster nhé. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows) Ở bài này Read more about Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World[…]

socketcluster logo

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster SocketCluster là gì? SocketCluster là một mã nguồn mở, một framework real-time cho Node.js. Nó hỗ trợ cả giao tiếp giữa client với server; một nhóm (group) thông qua cơ chế pub/sub channel (hiểu nôm na là nó tạo 1 kênh riêng để các phần tử trong Read more about SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster[…]

stackjava.com