ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem) Tạo file .key openssl genrsa -out {ten_file}.key {do_dai_key} Ví dụ: openssl genrsa -out cert.key 2048 Tạo file .pem từ file .key Cú pháp: openssl req -x509 -new -nodes -key {ten_file.key} -sha256 -days 1825 -out {ten_file.pem} Ví dụ: openssl req -x509 -new -nodes -key cert.key -sha256 Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)[…]

stackjava.com