spring boot logo

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https). Trong ví dụ này mình sẽ tạo 1 project spring boot hiển thị file html đơn giản, nhưng sẽ truy cập qua https thay vì http (xem lại: Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)) 1. Tạo key store Đầu tiên mình Read more about Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)[…]

nginx-logo

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mở tính năng HTTPs trên NGINX. (Mặc định thì NGINX đang tắt tính năng này) Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Mở file nginx.conf tìm tới phần HTTPS server # HTTPS server # #server { Read more about Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)[…]

ssl logo

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx). (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)) (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) (Xem lại: Chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)) 1. Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx) bằng Read more about Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)[…]

Posted in ssl
ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem) (Xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)) Với server chạy bằng Java bạn cần chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12) Tạo file .key openssl genrsa -out {ten_file}.key {do_dai_key} Ví dụ: openssl genrsa -out cert.key 2048 Tạo file .pem từ file Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)[…]

ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem) Trong bài này mình sẽ tạo file .key, .pem, .crt để làm certificate chạy https (Lưu ý: Với server chạy bằng Java bạn cần chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)) (xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) Hướng dẫn tạo Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)[…]

Posted in ssl
ssl logo

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12) File .pem để định dạng certificate phổ biến cho Apache và Nginx nhưng nó không hỗ trợ trong Java. Do đó khi sử dụng server Java ta cần convert nó sang định dạng .p12 (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) (Xem Read more about Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)[…]

Posted in ssl
ssl logo

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10. Không giống như Ubuntu, Windows không tích hợp sẵn file thực thi openssl, ta cần phải cài đặt nó bằng tay để có thể generate được file .key, .pem, .crt Cách 1: download từ Shining Light Productions Download từ địa chỉ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (tùy vào phiên bản windows đang sử Read more about Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10[…]

Posted in ssl
minio logo

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, crt)) (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, crt)) Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio Đầu tiên ta phải tạo 2 file private và public key với tên là private.key và public.crt (bắt Read more about Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio[…]

stackjava.com