Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10.

Không giống như Ubuntu, Windows không tích hợp sẵn file thực thi openssl, ta cần phải cài đặt nó bằng tay để có thể generate được file .key, .pem, .crt

Cách 1: download từ Shining Light Productions

Download từ địa chỉ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

(tùy vào phiên bản windows đang sử dụng mà bạn tải bản 32bit hay 64bit nhé)

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Sau khi cài đặt ta sẽ tìm thấy file openssl.exe nằm trong folder bin mà mình vừa cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Cách 2: download từ Git For Windows

Download từ địa chỉ https://git-scm.com/download/win

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Ở đây mình tải bản Portable (bản không cần cài đặt)

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Click đúp vào file .exe nó sẽ giải nén ra folder PortableGit

File openssl.exe sẽ nằm trong folder usr/bin

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

 

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể chạy lệnh openssl trong commad line của folder chứa file openssl.exe, để có thể chạy lệnh openssl ở bất kỳ đâu, ta cần thêm folder chưa file openssl.exe vào enviroment của windows, ví dụ:

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Bây giở mở màn hình command line, ta có thể chạy lệnh openssl ở bất kỳ folder nào:

 biến môi trường openssl

 

Okay, Done!

References:

https://zeropointdevelopment.com/how-to-get-https-working-in-windows-10-localhost-dev-environment/

stackjava.com