Lỗi không hiển thị form bình luận, comment trên wordpress

Lỗi không hiển thị form bình luận, comment trên wordpress Hiện tượng: Các bài viết/trang (post/page) không hiển thị form để comment Có bài viết hiển thị, có bài viết không hiển thị Cách khắc phục Lỗi không hiển thị form bình luận, comment trên wordpress Cách 1: Trên màn hình dashboard chọn cài đặt Read more about Lỗi không hiển thị form bình luận, comment trên wordpress[…]

stackjava.com