Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)

Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)

Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader). RSS là gì? RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) là một loại ngôn ngữ được xây dựng dựa trên XML với mục đích phân phối thông tin (feed) tới người đọc một cách nhanh chóng và đơn giản. RSS được dùng để tóm Read more about Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)[…]

bcrypt java

BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt

Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt (Xêm thêm: MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java) (Xem thêm: SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java) BCrypt là gì? BCrypt là một thuật toán mã hóa mật khẩu được thiết kế bởi Niels Provos and David Mazières. BCrypt được đánh giá Read more about BCrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt[…]

sha java

SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java

SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java (Xêm thêm: MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java) (Xêm thêm: Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt) SHA là gì? SHA (Secure Hash Algorithm) là một thuật toán băm dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một Read more about SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java[…]

md5 java

MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java

MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java. (Xem thêm: SHA là gì? Code ví dụ SHA1, SHA2 với Java) (Xêm thêm: Bcrypt là gì? Code ví dụ BCrypt bằng Java – JBCrypt) MD5 là gì? MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm (thuật toán băm/hash) không khóa. Tất cả đầu vào (file, text,…) sau Read more about MD5 là gì? Code ví dụ MD5 với Java[…]

rsa java

RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java

RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java (Code ví dụ mã hóa với DES) (Code ví dụ mã hóa với AES) RSA là gì? RSA là một giải thuật mã hóa được 3 nhà khoa học Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman phát minh năm 1977 (Tên giải thuật RSA lấy theo chữ Read more about RSA là gì? Code ví dụ RSA với Java[…]

des java

DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java

DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java. (Code ví dụ mã hóa với RSA) (Code ví dụ mã hóa với AES)  DES là gì? Data Encryption Standard (DES) là một thuật toán mã hóa dữ liệu. Đặc điểm: Là dạng mã hóa khối, kích thước khối vào 64 bít Khóa 64 bít, trong Read more about DES là gì? Code ví dụ DES bằng Java[…]

aes java

Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES

Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES. (Code ví dụ mã hóa với RSA) (Code ví dụ mã hóa với DES) AES là gì? Advanced Encryption Standard (AES) là một thuật toán mã hóa, được dùng làm tiêu chuẩn mã hóa. Đặc điểm: Kích thước khối dữ liệu của AES là 128 Read more about Code java ví dụ mã hóa – giải mã với AES[…]

JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter. Một số chú giải trong Apache JMeter: Test Plan: là kế hoạch test, chứa các tình huống test khác nhau Một vài yếu tố trong test plan như: thread groups,listeners,assertions,sample generating controllers,logic controllers,… (*Lưu ý: Một test plan phải có một thread groups ) Mỗi Thread Group này sẽ mô Read more about JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter[…]

JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter

Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter Mấy bài trước mình đã giới thiệu apache maven, apache tomcat, thư viện apache common io chúng đều là những thứ được phát triển bởi Apache. Lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về 1 phần mềm khác nữa của Apache là Apache JMeter Read more about JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter[…]

Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes

Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes. Ở phần trước mình đã giới thiệu các bạn về phương pháp phân loại đơn giản bằng Bayes (đọc lại tại đây). Ở bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chương trình lọc thư rác bằng ngôn ngữ Java dựa trên phương pháp Read more about Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes[…]

stackjava.com