Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes

Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes. Ở phần trước mình đã giới thiệu các bạn về phương pháp phân loại đơn giản bằng Bayes (đọc lại tại đây). Ở bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chương trình lọc thư rác bằng ngôn ngữ Java dựa trên phương pháp Read more about Lọc thư rác bằng Java, sử dụng phân loại bayes[…]

Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes

Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes 1. Giới thiệu phương pháp phân loại đơn giản bằng Bayes. Phương pháp phân loại Bayes đơn giản sử dụng trong trường hợp mỗi ví dụ được cho bằng tập các thuộc tính <x1, x2, …, xn> và cần xác định nhãn phân loại y, y Read more about Bayes là gì? Phân loại văn bản bằng Bayes[…]

stackjava.com