Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF

Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF. 1. PrimeFaces là gì? Primefaces là một framework mã nguồn mở cho JSF (JavaServer Faces) với hơn 100 component, tối ưu cho mobile, validate phía client, hỗ trợ AJAX mạnh mẽ… PrimeFaces cũng được coi là một trong những thư viện Read more about Series PrimeFaces – Phần 1, PrimeFaces là gì? ví dụ với PrimeFaces và JSF[…]

stackjava.com