redis logo

Cấu hình Redis Server, đặt mật khẩu cho Redis Server

Cấu hình Redis Server, đặt mật khẩu cho Redis Server. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, lập trình với Redis Server) Cấu hình Redis Server Sau khi cài đặt, redis server sẽ chạy với một số cấu hình mặc định như port bao nhiêu, có giới hạn dung lượng nhớ hay không … Ta có Read more about Cấu hình Redis Server, đặt mật khẩu cho Redis Server[…]

redis logo

Hướng dẫn cài đặt Redis-server trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Redis-server trên Windows. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, lập trình với Redis Server) (Xem thêm: Cài đặt Redis-Server trên Linux) Cài đặt Redis Server trên Windows Hiện tại Redis Server vẫn chưa có bản Offical dành cho windows. (Không nên chạy Redis-Server trên Windows vì có thể nó sẽ có Read more about Hướng dẫn cài đặt Redis-server trên Windows[…]

redis logo

Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu)

Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu). (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, lập trình với Redis Server) (Xem thêm: Cài đặt Redis Server trên Windows) Cách 1.Cài Redis Server thông qua Repository Mở màn hình terminal và chạy các lệnh sau: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get -y install redis-server Read more about Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu)[…]

redis logo

Redis là gì? Hướng dẫn lập trình với Redis Server

Redis là gì? Hướng dẫn lập trình với Redis Server 1. Redis là gì? Redis là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Để cho đơn giản thì bạn có thể hiểu Redis giống Read more about Redis là gì? Hướng dẫn lập trình với Redis Server[…]

stackjava.com