ubuntu logo

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux). Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chạy 1 ứng dụng java (file .jar) trên ubuntu giống như 1 service (chạy ngầm). Tức là chúng ta có thể start, stop nó giống như 1 service hay có thể thể lựa chọn khởi động cùng Read more about Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)[…]

sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04). (Xem lại: SDKMan là gì?) Cài đặt SDKMan trên Ubuntu (Install SDKMan) Cài đặt SDKMAN trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau: curl -s “https://get.sdkman.io” | bash (Nếu bạn chưa cài curl thì chạy lệnh này để Read more about Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux) (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Windows) (Xem thêm: Cài đặt Gradle bằng SDKMAN) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)[…]

ubuntu logo

Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu

Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu Edit terminal’s title Mở file ~/.bashrc và thêm dòng sau đây vào cuối file: # function to set terminal title function setTitle(){ if [[ -z “$ORIG” ]]; then ORIG=”$PS1″ fi TITLE=”\[\e]2;$*\a\]” PS1=”${ORIG}${TITLE}” } Ở đây mình sửa file bằng gedit (các bạn cũng thể dùng vi, hoặc nano… Read more about Sửa tên, title của cửa sổ terminal trên Ubuntu[…]

ubuntu logo

Ubuntu, change timezone BST, EST,GMT, EDT… to UTC

Ubuntu, change timezone BST, EST,GMT, EDT… to UTC Show current you datetime and timezone: date Method 1: Using timedatectl sudo timedatectl set-timezone <time_zone> Example: sudo timedatectl set-timezone UTC You can also change to timzone GMT, EST… by timedatectl command. Method 2: if you cannot use timedatectl command you can try with thi method: sudo ln -sf Read more about Ubuntu, change timezone BST, EST,GMT, EDT… to UTC[…]

ubuntu logo

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host) Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host) Ví dụ đây là bản Ubuntu mình cài sẵn từ osboxes nên nó có domain mặc định là osboxes Bây giờ mình sẽ chuyển nó về thành stackjava Để sửa đổi domain, bạn sửa trong 2 Read more about Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)[…]

ubuntu logo

Cài đặt VMware tools cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal

Cài đặt VMware tools cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal Cài đặt VMware tool qua VMware Workstation Mở máy ảo ubuntu trên VMware Workstation, sau đó chọn Player > Manager > Install VMware Tools (Trong trường hợp đã cài VMware Tools thì nó sẽ hiển thị là Reinstall VMware Tools) Chờ một lúc nó sẽ Read more about Cài đặt VMware tools cho Ubuntu bằng dòng lệnh terminal[…]

ubuntu logo

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem 1. Sửa lỗi 0x80070003 Windows Subsystem for Linux (WSL) chỉ chạy trên ổ đĩa hệ thống (system driver – thường là ổ C). Chắc chắn rằng app của bạn được lưu trữ trên system driver. Mở Settings -> Storage -> More Storage Settings: Chọn ổ đĩa bạn muốn sử dụng để lưu Read more about Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem[…]

ubuntu logo

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem Windows Linux Subsystem là gì? Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng mới trên Windows 10, cho phép chạy các lệnh command-line của linux trên windows mà không cần phải cài máy ảo. Tóm lại, sau khi cài đặt ta có thể sử dụng Read more about Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem[…]

stackjava.com