Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Ví dụ đây là bản Ubuntu mình cài sẵn từ osboxes nên nó có domain mặc định là osboxes

Bây giờ mình sẽ chuyển nó về thành stackjava

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Để sửa đổi domain, bạn sửa trong 2 file /etc/hostname/etc/hosts

Mình sửa 2 file này bằng gedit với lệnh:

sudo gedit /etc/hostname /etc/hosts

(Nếu bạn chỉ sử dụng giao diện dòng lệnh, tức là không có gedit, thì có thể sử dụng lệnh vi hoặc nano để sửa file)

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Trong file /etc/hosts bạn sẽ thấy domain hiện tại là osboxes

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Bây giờ mình chuyển nó thành stackjava.com hoặc bất kỳ domain nào mà bạn muốn

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Đồng thời mình cũng sửa domain trong file etc/hostname thành stackjava.com

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host) Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

Lưu lại 2 file trên.  Sau đó mở màn hình terminal mới bạn sẽ thấy domain mới:

Hướng dẫn đổi domain, hostname ubuntu (tên miền, tên host)

 

Okay, Done!

References:

https://unix.stackexchange.com/…/-set-hostname-and-domain-name

stackjava.com