Clean code là gì? Clean code tiếng Việt

Clean Code là gì? Clean code tiếng Việt

Series Clean Code – Phần 1: Clean code là gì? Clean code tiếng Việt Nếu bạn theo dõi blog thì những bài như YANGI, DRY là gì? (Nguyên tắc YANGI, DRY trong Java), KISS PRINCIPLE (Nguyên tắc KISS Trong JAVA)… cũng đang nói về clean code. Vậy clean code là gì? và lợi ích của nó như Read more about Clean Code là gì? Clean code tiếng Việt[…]

stackjava.com