Series AWS – Phần 2, Tạo tài khoản AWS (Amazon Web Service)

Series AWS – Phần 2, Tạo tài khoản AWS (Amazon Web Service). Khi tạo tài khoản AWS bạn được dùng miễn phí 12 tháng các chức năng: lưu trữ file S3, compute EC2 và database DynamoDB. 1. Các bước tạo tài khoản Amazon Web Service Yêu cầu cần có để tạo được tài khoản AWS Read more about Series AWS – Phần 2, Tạo tài khoản AWS (Amazon Web Service)[…]

Series AWS – Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS

Series AWS – Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS Có lẽ bạn đã nghe nhiều tới amazon, từ trang bán sách tới trang bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới, vậy amazon web service là gì?   1. AWS là gì? AWS (Amazon Web Services) là một nền Read more about Series AWS – Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS[…]

stackjava.com