Series AWS – Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS

Series AWS – Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS

Có lẽ bạn đã nghe nhiều tới amazon, từ trang bán sách tới trang bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới, vậy amazon web service là gì?

 

1. AWS là gì?

AWS (Amazon Web Services) là một nền tảng dịch vụ dám mây (cloud service platform), nó cung cấp khả năng xử lý mạnh mẹ, lưu trữ database, phân phối nội dung và các tính năng giúp cho các doanh nghiệp tăng qui mô và lớn mạnh.

Nhìn chung, AWS giống với Microsoft Azure và Google Cloud Platform.

Có hàng triệu khách hàng đang tận dụng các sản phẩm và giải pháp của AWS để xây dụng các ứng dụng phức tạp với khả năng mở rộng, linh hoạt và độ tin cậy cao.

2. Kiến trúc tổng quan của AWS

Cơ sở hạ tầng nằm trên toàn cầu(Global Infrastructure): Amazon Web Service có các trung tâm dữ liệu, máy chủ rải rác khắp trên thế giới

Series AWS - Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS

3. Các dịch vụ, sản phẩm của Amazon Web Service

 • Tính toán (Compute)
 • Lưu trữ (Storage)
 • Phân phối mạng và nội dung (Networking & Content Delivery)
 • Các Công cụ phát triển (Developer Tools)
 • Các công cụ quản lý (Management Tools)
 • Phân tích (Analys)
 • Học máy (Machine Learning)
 • Công nghệ thực tế ảo (AR & VR)
 • Cam kết khách hàng (Customer Engagement)
 • Tích hợp ứng dụng (Application Intergration)
 • Năng suất nghiệp vụ (Business Productivity)
 • Ứng dụng máy tính và Streaming (Desktop & App Streaming)

Mỗi dịch vụ trên lại chia ra các dịch vụ nhỏ hơn, ví dụ dịch vụ lưu trữ gồm dịch vụ lưu trữ đơn giản (Amazon Simple Storage Service – S3), lưu trữ theo khối (Amazon Elastic Block Storage – EBS), hệ thống file (Amazon Elastic File System – EFS)…

Series AWS - Phần 1, AWS (Amazon Web Service) là gì? Tổng quan về AWS

 

Okay, Done!

Vậy là chúng ta đã xong bài bắt đầu làm quen với AWS/ Amazon Web Service.

Phần sau chúng ta sẽ cùng tạo 1 tài khoản AWS và thực hiện các thao tác cơ bản với AWS.

Thanks các bạn đã theo dõi bài viết!

References:
stackjava.com