Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10 Yêu cầu Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé. (Xem lại: cài Java, JDK trên windows) Cài đặt Elasticsearch Ở đây mình cài đặt trên windows Read more about Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10[…]