Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10 Yêu cầu Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé. (Xem lại: cài Java, JDK trên windows) Cài đặt Elasticsearch Ở đây mình cài đặt trên windows Read more about Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J)

Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J). Ghi Log trong Spring Boot Khi bạn tạo Spring Boot Project. Bản thân thư viện spring-boot-starter đã chứa thư viện thực hiện logging SLF4J với cài đặt của nó (thường là common logging, slf4j) nên bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ thư viện nào nữa Read more about Code ví dụ Spring Boot Logging (Ghi log với SLF4J)[…]

ubuntu logo

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem 1. Sửa lỗi 0x80070003 Windows Subsystem for Linux (WSL) chỉ chạy trên ổ đĩa hệ thống (system driver – thường là ổ C). Chắc chắn rằng app của bạn được lưu trữ trên system driver. Mở Settings -> Storage -> More Storage Settings: Chọn ổ đĩa bạn muốn sử dụng để lưu Read more about Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem[…]

ubuntu logo

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem

Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem Windows Linux Subsystem là gì? Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng mới trên Windows 10, cho phép chạy các lệnh command-line của linux trên windows mà không cần phải cài máy ảo. Tóm lại, sau khi cài đặt ta có thể sử dụng Read more about Cài đặt ubuntu trên windows 10 với Windows Linux Subsystem[…]

docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository (Xem lại: Cài đặt docker trên windows) (Xem lại: Cài đặt docker trên ubuntu bằng package .deb) Yêu cầu: Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây: Bionic 18.04 (LTS) Artful 17.10 Xenial 16.04 (LTS) Trusty 14.04 (LTS) Read more about Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository[…]

docker logo

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb (Xem lại: Cài đặt docker trên windows 10) Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài Docker CE (community edition – bản miễn phí) Cài nhanh curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable” sudo apt-get update Read more about Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb[…]

docker logo

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox Cài đặt docker trên windows Từ trước tới giờ docker chỉ dành riêng cho linux, muốn cài docker trên windows ta phải sử dụng máy ảo hoặc dùng docker toolbox để cài đặt docker. Tuy nhiên kể từ phiên bản Windows 10 64bit Pro, Enterprise and Education Read more about Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document

Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Trước tiên, mình sẽ insert trước 1 số document sau vào collection player của Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Search, Select, Find document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document

Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document. (Xem lại: Code ví dụ Java kết nối MongoDB, xóa database trong MongoDB) Cài đặt MongoDB JDBC Driver Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau: <dependency> <groupId>org.mongodb</groupId> <artifactId>mongo-java-driver</artifactId> <version>3.8.0</version> </dependency> Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar Code ví dụ Ví dụ 1: Tạo database, collections Read more about Code ví dụ Java MongoDB – Tạo database, collections, insert document[…]

mongodb logo

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database Ở bài này mình sẽ làm ví dụ thực hiện kết nối với MongoDB bằng ngôn ngữ Java để hiển thị danh sách các database và các collections trong 1 database. Cài đặt MongoDB JDBC driver Để thực hiện kết nối với MongoDB bằng Read more about Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database[…]