jenkins logo

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện clone 1 maven project từ github và thực hiện build nó thành file jar. Tất cả sẽ được thực hiện tự động bằng Jenkins. Yêu cầu: Đã cấu hình JDK cho Jenkins Đã cấu hình Maven cho Jenkins Read more about Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project)

Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project) Để build các project Maven bằng Jenkins, ta cần cấu hình Maven, MAVEN_HOME cho Jenkins. Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project) Trên thanh menu bên trái, chọn Manage Jenkins > Global Tool Configuration Cuộn màn hình xuống dưới sẽ thấy phần Maven, Click Read more about Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project)[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins

Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins Để build, run các project Java, Spring ta cần cấu hình để cho Jenkins cài đặt Java hoặc sử dụng Java có sẵn trên máy. Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins Trên thanh Menu bên trái chọn Manage Jenkins > Global Tool Configuration Cuộn màn Read more about Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins[…]

jenkins logo

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins

Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins. Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins. Truy cập vào trang quản lý Jenkins trên trình duyệt (ví dụ của mình là http://localhost:8080) Trên thanh menu bên trái chọn Manage Jenkins > Manage Plugins Chọn tab Available để tìm plugin cần cài mới, sau đó Read more about Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins[…]

jenkins logo

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux Yêu cầu: đã cài Java 1. Tải và cài đặt Jenkins Thêm repository key vào hệ thống: wget -q -O – http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add – Thêm địa chỉ package repository: sudo sh -c ‘echo deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > \ /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list’ Update lại và Read more about Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux[…]

jenkins logo

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH Đây là lỗi khi bạn start service jenkins. Nguyên nhân là do jenkins không tìm thấy Java Path. Có 2 nguyên nhân: Trường hợp 1: Do bạn chưa cài Java trên máy tính or chưa cấu hình environment cho Java Trường hợp 2: Đã cài Java Read more about Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH[…]

ubuntu logo

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)

Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux). Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chạy 1 ứng dụng java (file .jar) trên ubuntu giống như 1 service (chạy ngầm). Tức là chúng ta có thể start, stop nó giống như 1 service hay có thể thể lựa chọn khởi động cùng Read more about Chạy file jar giống như một service trên Ubuntu (Linux)[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching)

Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về spring boot cache để lưu dữ liệu trong in memory cache làm tăng tốc độ truy vấn dữ liệu   1. Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching) Cấu trúc project: Thư viện Read more about Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching)[…]

spring boot logo

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https). Trong ví dụ này mình sẽ tạo 1 project spring boot hiển thị file html đơn giản, nhưng sẽ truy cập qua https thay vì http (xem lại: Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)) 1. Tạo key store Đầu tiên mình Read more about Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Intellij) 1. Cấu trúc Project Thư viện sử dụng: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”> Read more about Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)[…]

stackjava.com