mongodb logo

Hướng dẫn sao lưu, khôi phục data mongo (mongodump, mongorestore)

Hướng dẫn sao lưu, khôi phục data mongo (mongodump, mongorestore) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sao lưu, khôi phục data của mongodb một cách đơn giản nhất. Ví dụ mongodump, mongorestore Mongo hỗ trợ 2 cách để sao lưu, khôi phục data là mongodump/mongorestore với mongoimport/mongoexport tuy nhiên mongoimport/mongoexport chỉ dùng cho trường hợp Read more about Hướng dẫn sao lưu, khôi phục data mongo (mongodump, mongorestore)[…]

typescript logo

Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js)

Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js) (Xem lại: Code ví dụ nodejs log4js) 1. Code ví dụ TypeScript log4j khởi tạo project typescript. (Xem lại: tạo project TypeScript) mkdir typescript-log4j cd typescript-log4j npm i typescript –save-dev npx tsc –init Cài đặt module log4js npm i log4js Tạo file src/logger.ts: khởi tạo và cấu Read more about Code ví dụ TypeScript logger (ghi log TypeScript với log4js)[…]

typescript logo

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier. eslint đã có sẵn các rules để phân tích code và một số format, tuy nhiên riêng phần format thì prettier làm tốt hơn eslint và cung cấp 1 số tính năng mà eslint ko có. (xem lại: code ví dụ typescript với eslint) Code ví Read more about Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier[…]

typescript logo

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript). Eslint là một package (thư viện) cho phép tìm và sửa các vấn đề trong project typescript. Ví dụ như các vấn đề format code, cú pháp… Thử tưởng tượng, nhiều người cùng code chung 1 project, nhưng người thì để tag, người thì dùng Read more about Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)[…]

typescript logo

Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript

Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript Yêu cầu: đã hiểu biết về javascript/nodejs.Biết cách sử dụng npm (Xem lại: Hướng dẫn NodeJs) 1. Tạo TypeScript project Trong ví dụ này, mình sẽ tạo Project TypeScript với tên là typescript-project Tạo folder typescript-project: mkdir typescript-project Vào foder typescript-project: cd typescript-project Khởi tạo project nodejs Read more about Code ví dụ TypeScript, hướng dẫn tạo project TypeScript[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker

Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker. 1. Xóa log của docker Nếu bạn cài docker, sau một thời gian sẽ thấy ổ cứng rất nhanh bị đầy (nhất là các server chạy nhiều docker container và ghi log liên tục). Trong khi kiểm tra thì docker images và docker container ko Read more about Hướng dẫn xóa logs docker, giới hạn file log docker[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau: docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER…] Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau: –force , -f Buộc xóa các container đang chạy –link , -l Read more about Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Để xóa docker image ta dùng lệnh: docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE…] trong đó có các option: –force , -f buộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên Read more about Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)[…]

docker logo

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull) Ví dụ docker pull Để pull docker image ta dùng lệnh sau: docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST] Trong đó có các OPTIONS sau: –all-tags , -a Tải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository –disable-content-trust true Bỏ qua bước Read more about Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)[…]

docker logo

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Trong bài này mình sẽ thực hiện restore image được back up thành file .tar bởi lệnh docker save (Xem lại: Ví dụ docker save) Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Để load các image từ định dạng file .tar ta dùng Read more about Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)[…]

stackjava.com