spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven

Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven (Xem lại: FreeMaker là gì? Giới thiệu Apache FreeMaker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC FreeMaker) Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven. Tạo Project Spring Boot và hiển thị dữ liệu với template engine Apache Freemaker Read more about Code ví dụ Spring Boot FreeMaker hello world + Eclipse + Maven[…]

spring mvc

Code ví dụ Spring MVC FreeMaker Hello World + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC FreeMaker Hello World + Maven + Eclipse (Xem lại: FreeMaker là gì? Giới thiệu Apache FreeMaker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot FreeMaker) FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra Read more about Code ví dụ Spring MVC FreeMaker Hello World + Maven + Eclipse[…]

freemaker logo

FreeMaker là gì? Giới thiệu Apache FreeMaker

FreeMaker là gì? Giới thiệu Apache FreeMaker FreeMaker là gì? FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra văn bản như: trang web HTML, email, mã nguồn vv… Các mẫu (template) trong Freemaker có đuôi mở rộng Read more about FreeMaker là gì? Giới thiệu Apache FreeMaker[…]

sdkman logo

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java. 1. SDKMan là gì? SDKMan (Software Development Kit Manager) là một công cụ dùng để quản lý song song các phiên bản của các bộ phát triển phần. Ví dụ bạn có thể cài nhiều phiên bản Java trên máy. Khi muốn dùng version nào thì Read more about SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Cài đặt Gradle Bước 1: Đầu tiên, bạn Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10. Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình cmd hoặc powershell và gõ lệnh java -version Cài đặt Gradle Bước 1: Đầu Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10[…]

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8) (Xem lại: Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java) (Xem lại: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách xử lý bất đồng bộ trong Java với Future tuy nhiên nó vẫn có rất nhiều hạn chế. Từ Read more about CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)[…]

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java. (Xem thêm: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Thay vì tạo thread bằng việc Extend Thread hoặc implement Runable và tự quản lý số lượng thread. Thì ta có một hướng tiếp cận khác đó là sử dụng Callable và Future. (Cho phép hủy các thread, kiểm Read more about Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java[…]

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java. (Xem thêm: Code ví dụ Future trong Java) (Xem thêm: Code ví dụ CompletableFuture trong Java) Future và CompletableFuture là gì? Future là một tính năng cung cấp từ Java 5. Future là kết quả trả về của một tính toán bất đồng bộ (khi tính toán nó Read more about So sánh Future và CompletableFuture trong Java[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404. Spring Boot Exception Handling Trong phần Spring MVC mình có thực hiện xử lý lỗi trả về từ server (500, 404, 403 …) với HTTP Status Code, annotation @ExceptionHandler hoặc @ControllerAdvice (Xem lại: Code ví dụ xử lý Exception, Exception Handling Spring MVC) Ngoài những cách trên, trong Read more about Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com