reactjs logo

Sự khác nhau giữa Props và State trong React

Sự khác nhau giữa Props và State trong React Sự khác nhau giữa Props và State trong React Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con. State được khởi tạo và chỉnh sửa và chỉ có thể truy bởi chính bản thân Read more about Sự khác nhau giữa Props và State trong React[…]

reactjs logo

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React React Props là gì? React Props là các tham số truyền vào React Component. React Props được truyền vào Component thông qua các HTML attributes. React Props giống như các tham số của 1 function JavaScript hay các thuộc tính trong HTML React Props là Read more about React Props là gì? Code ví dụ Props trong React[…]

reactjs logo

React State là gì? Code ví dụ React state

React State là gì? Code ví dụ React state. React State là gì? Trong React, state là các thành phần để xây dựng nên một component. State là lưu lưu trữ các giá trị của component, khi state thay đổi thì component cũng được render lại. Tạo State object Đối tượng state được tạo trong Read more about React State là gì? Code ví dụ React state[…]

reactjs logo

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS. Component React là gì? Trong React, các component hoạt động giống như các hàm trả về các thành phần HTML Các component là các thành phần độc lập và có thể sử dụng lại. Các component thực hiện công việc giống như các functions trong Read more about Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS[…]

reactjs logo

Code ví dụ React, ReactJS hello world

Code ví dụ React, ReactJS Hello World ReactJS là gì? React là một thư viện Javascript (nên thường gọi là ReactJS) được dùng để xây dụng giao diện người dùng. ( React là mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. React là tầng view trong mô hình MVC * Lưu ý: React là thư Read more about Code ví dụ React, ReactJS hello world[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server Module http-server http-server là một module vô cùng đơn giản và rất dễ dàng để tạo một http server. http-server có thể biến một folder bất kỳ thành root folder (folder gốc) của một server mà không cần phải tạo project hay cấu hình. Do Read more about Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server[…]

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer. Hướng dẫn cài đặt plugin cho notepad ++ Trên menu chọn Plugins>Plugin Admin hoặc Plugins>Plugin Manager tùy theo phiên bản notepad mà bạn sử dụng Trên tab available, gõ tên plugin vào ô search, chọn Next để tìm kiếm. Tích chọn vào plugin cần cài đặt Read more about Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer[…]

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết lập biến môi trường Java (JRE/JDK) (Xem lại: Cài đặt và thiết lập biến môi Read more about Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện kết nối java tới MySQL sử dụng jOOQ để insert/update/delete dữ liệu Tạo database Đầu tiên mình tạo database library với table auto như sau: CREATE DATABASE `library`; USE `library`; CREATE TABLE `author` ( `id` int NOT Read more about Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện tạo maven project, kết nối tới database mySQL để tạo ra các class entity tương ứng với các bảng trong database. Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database B1: Tạo database Đầu tiên mình tạo database Read more about Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database[…]

stackjava.com