spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MySQL (JPA)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MySQL (JPA) (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MySQL (JPA)[…]

spring boot mongodb

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)) (Xem lại: Hướng dẫn MongoDB, Java với MongoDB) Các công nghệ Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB[…]

spring boot elasticsearch logo

Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository)

Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository). (Xem lại: Hướng dẫn Elasticsearch) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Spring Data Elasticsearch Khởi tạo Index, Type Elasticsearch Khi Spring Data kết nối tới Elasticsearch, nếu các Index, Type tương ứng chưa tồn tại Read more about Code ví dụ Spring Boot – Spring Data Elasticsearch (ElasticsearchTemplate, ElasticsearchRepository)[…]

Monstache là gì? Đồng bộ mongodb sang Elasticsearch với Monstache

Monstache là gì? Đồng bộ mongodb sang Elasticsearch với Monstache

Monstache là gì? Đồng bộ mongodb sang Elasticsearch với Monstache (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Monstache là gì? Monstache là một công  cụ, phần mềm thực hiện đồng bộ dữ liệu từ MongoDB sang Elasticsearch. Monstache khá giống với Transporter tuy nhiên nó thực hiện đồng bộ dữ liệu một cách realtime, tức là khi có bất kỳ Read more about Monstache là gì? Đồng bộ mongodb sang Elasticsearch với Monstache[…]

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter

Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter Trong bài này mình sẽ làm ví dụ chuyển data từ MongoDB sang Elasticsearch bằng Transport. 1. Transporter là gì? Cài đặt transporter trên ubuntu. Transporter là một phần mềm mã nguồn mở để di chuyển / đồng bộ dữ liệu dữ liệu trên các Read more about Đồng bộ dữ liệu giữa MongoDB với Elasticsearch bằng Transporter[…]

elasticsearch logo

Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head

Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request Elasticsearch Head là gì? Elasticsearch Head là 1 extensions, 1 app chạy trên trình duyệt chrome cho phép kết nối tới Elasticsearch và thực hiện truy vấn dữ liệu. Elasticsearch Read more about Truy vấn document – dữ liệu Elasticsearch với Elasticsearch Head[…]

elasticsearch logo

API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch

API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request Xóa dữ liệu trong Elasticsearch Có 2 cách xóa dữ liệu trong Elasticsearch là dùng method DELETE hoặc dùng method POST với thẻ _delete_by_query Cách 1: Sử dụng DELETE API DELETE /index_name/type_name/id Read more about API xóa dữ liệu – Delete document trong Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch

API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API Update document Elasticsearch. Có 2 cách để cập nhật, chỉnh sửa document trong Elasticsearch. Cách 1: Modifiy document bằng method PUT PUT /index_name/type_name/id { “field”: “data” } Ví dụ: Update Read more about API cập nhật dữ liệu – Update document Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API đọc dữ liệu – Tìm kiếm dữ liệu, document Elasticsearch

API đọc dữ liệu – Tìm kiếm dữ liệu, document Elasticsearch. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API Search document Elasticsearch Để search document trong Elasticsearch ta dùng method GET với path _search Tìm tất cả document trong tất cả các index GET /_search Hoặc GET Read more about API đọc dữ liệu – Tìm kiếm dữ liệu, document Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch

API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API get document Elasticsearch. GET /index_name/type_name/id Ví dụ: Lấy document có id = 1 trong type player của index stackjava Tuy nhiên trong dữ liệu trả về có khá nhiều Read more about API Lấy document theo Id, Select document Elasticsearch[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com