eclipse logo

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa

Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa Hiện tượng Sau khi xóa server tomcat khỏi eclipse, bạn không thể thêm lại server có cùng version đó. Ví dụ mình xóa server tomcat v8.0 Sau đấy mình tạo new server và chọn tomcat v8.0 thì các button “Next”, “Back”, “Finish” bị disable khiến Read more about Lỗi không thể thêm tomcat vào Eclipse sau khi xóa[…]

AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java

AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java 1. AOP là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) – lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng) nhằm phân tách chương trình thành cách moudule riêng rẽ, phân biệt, không phụ thuộc nhau. Khi hoạt động, chương Read more about AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java[…]

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope Khi nhắc tới Scope trong Spring người ta thường nói tới Bean Scope (Scope của các bean trong Spring). Nó khác với scope trong JSP-Servlet mà tương tự bean scope trong JSF 1. Spring Bean là gì? Spring Bean là các Read more about Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope[…]

Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java

Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java. 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Để hiểu định nghĩa trên, mình có ví dụ sau: Read more about Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java[…]

tomcat logo

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat

Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat. Tomcat Upload File Size Limit Mặc định tomcat chỉ cho phép upload file có kích thước tối đa là 2 MB (kể cả upload file war để deploy). Nếu bạn upload 1 file có kích thước lớn hơn kích thước file tối đa mà tomcat Read more about Cấu hình giới hạn kích thước file upload cho Tomcat[…]

hibernate logo

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate Ở bài này chúng ta sẽ thảo luận về sự khác nhau giữa vài method của Session interface: save, persist, update, merge, saveOrUpdate. (Các framework ORM khác có thể không dùng interface session mà dùng interface entityManager nên sẽ có sự khác nhau giữa tên của Read more about Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate[…]

hibernate logo

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate: Khi thực saveOrUpdate() 1 object: Nếu  đối tượng đã tồn tại trong session thì nó không làm gì cả Nếu tồn tại 1 đối tượng khác trong cùng session mà có cùng id thì sẽ xảy ra exception Nếu đối tượng tượng không có id (chưa Read more about Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate[…]

hibernate logo

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate 1. Hibernate Batch Processing là gì? Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction Read more about Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate[…]

hibernate logo

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate 1. Method load() Chỉ sử dụng method load() khi bạn chắc chắn rằng đối tượng tồn tại trong database Method load() sẽ ném ra 1 exception nếu đối tượng không tìm thấy trong database Method load() chỉ trả về 1 đối tượng giả (proxy object) nó Read more about Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate[…]

hibernate logo

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock 1. Locking trong Hibernate Trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database), locking là chỉ các hành động tránh việc dữ liệu bị thay đổi giữa thời gian đọc và thời gian sử dụng. Ví dụ: Bạn có một tài khoản ngân hàng, giả Read more about Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock[…]

stackjava.com