hibernate logo

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate 1. Hibernate Batch Processing là gì? Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction Read more about Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate[…]

hibernate logo

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock 1. Locking trong Hibernate Trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database), locking là chỉ các hành động tránh việc dữ liệu bị thay đổi giữa thời gian đọc và thời gian sử dụng. Ví dụ: Bạn có một tài khoản ngân hàng, giả Read more about Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock[…]

Sự khác nhau giữa String, StringBuffer, StringBuilder?

Sự khác nhau giữa String, StringBuffer, StringBuilder? Sự khác nhau giữa StringBuffer và StringBuilder 1. String String là 1 kiểu dữ liệu đặc biệt, nó vừa là kiểu dữ liệu nguyên thủy vừa là lớp wrapper. String thể hiển các ký tự, có 2 cách để tạo 1 string: Cách 1: String str = “abc” Với Read more about Sự khác nhau giữa String, StringBuffer, StringBuilder?[…]

JPA là gì? Sự khác nhau giữa JPA với Hibernate

JPA là gì? Sự khác nhau giữa JPA với Hibernate 1. JPA là gì? JPA (Java Persistence API) là 1 giao diện lập trình ứng dụng Java, nó mô tả cách quản lý các mối quan hệ dữ liệu  trong ứng dụng sử dụng Java Platform. JPA cung cấp một mô hình POJO persistence cho phép Read more about JPA là gì? Sự khác nhau giữa JPA với Hibernate[…]

stackjava.com