hibernate logo

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate: Khi thực saveOrUpdate() 1 object: Nếu  đối tượng đã tồn tại trong session thì nó không làm gì cả Nếu tồn tại 1 đối tượng khác trong cùng session mà có cùng id thì sẽ xảy ra exception Nếu đối tượng tượng không có id (chưa Read more about Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate[…]

hibernate logo

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock 1. Locking trong Hibernate Trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database), locking là chỉ các hành động tránh việc dữ liệu bị thay đổi giữa thời gian đọc và thời gian sử dụng. Ví dụ: Bạn có một tài khoản ngân hàng, giả Read more about Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock[…]

hibernate logo

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework. 1. ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping), là một kỹ thuật/cơ chế lập trình thực hiện ánh xạ CSDL sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C# …(các table tương ứng các class, mối ràng buộc giữa các Read more about ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework[…]

hibernate logo

Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) Bài này mình sử dụng các lớp thực thể và cơ sở dữ liệu ở bài tạo lớp thực thể từ cơ sở dữ liệu bằng hibernate. Truy vấn cơ sở dữ liệu với Read more about Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate[…]

hibernate logo

Phần 4: Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng. (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) Yêu cầu Đầu tiên bạn phải Cài đặt jboss tools và biết cách kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse Ở bài này mình sẽ nối tiếp từ bài kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse. Mình sẽ hướng Read more about Phần 4: Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng[…]

hibernate logo

Series Hibernate: Phần 3 Cài đặt jboss tool (hibernate tool: công cụ tạo lớp thực thể từ bảng của database)

Hibernate Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool. (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) JBoss Tool là gì? JBoss tool (hibernate tool) là công cụ hỗ trợ tạo lớp thực thể từ bảng của database 1 cách tự động giúp cho lập trình viên không cần phải code những lớp này. Hibernate Read more about Series Hibernate: Phần 3 Cài đặt jboss tool (hibernate tool: công cụ tạo lớp thực thể từ bảng của database)[…]

hibernate logo

Series Hibernate: Phần 2 Kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse

Hibernate, kết nối database/ cơ sở dữ liệu từ Eclipse. (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) Ở đây mình kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL – Điều kiện: Đã cài đặt MySQL + my sql workbench +eclipse Đã tải driver kết nối mysql (tải tại đây) Hoặc Read more about Series Hibernate: Phần 2 Kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse[…]

hibernate logo

Series Hibernate: Phần 1 Giới thiệu về hibernate framework.

Hibernate là gì? Giới thiệu hibernate Framework. (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) 1. Hibernate framework là gì? Hibernate là 1 ORM Framework: thực hiện mapping cơ sở dữ liệu quan hệ sang các object trong ngôn ngữ hướng đối tượng. Hibernate là 1 Framework cho persistence layer: Thực hiện giao Read more about Series Hibernate: Phần 1 Giới thiệu về hibernate framework.[…]

stackjava.com