spring mvc

Spring MVC FAQ: Phân biệt sự khác nhau giữa component-scan, annotation-config, annotation-driven

Spring MVC FAQ: Phân biệt sự khác nhau giữa component-scan, annotation-config, annotation-driven. Khi cấu hình file spring config .xml bạn thấy lúc thì sử dụng component-scan, lúc thì  dùng annotation-config, annotation-driven. Ở bài này mình sẽ phân biệt các config này. context:annotation-config <context:annotation-config>: Dùng để scan và active (tìm và kích hoạt) các annotation bên trong Read more about Spring MVC FAQ: Phân biệt sự khác nhau giữa component-scan, annotation-config, annotation-driven[…]

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope

Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope Khi nhắc tới Scope trong Spring người ta thường nói tới Bean Scope (Scope của các bean trong Spring). Nó khác với scope trong JSP-Servlet mà tương tự bean scope trong JSF 1. Spring Bean là gì? Spring Bean là các Read more about Spring Core – Phần 2: Spring Bean, Các scope trong Spring, Spring Bean Scope[…]

Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java

Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java. 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Để hiểu định nghĩa trên, mình có ví dụ sau: Read more about Dependency Injection (DI) là gì? Code ví dụ bằng Java[…]

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope 1. Scope trong Servlet Trong Servlet, scope là định nghĩa về thời gian mà dữ liệu của bạn có tồn tại cho người dùng trong ứng dụng web. Có 4 scope trong servlet là: page scope, request scope, session scope và application scope.   2. Application Read more about Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope[…]

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java. 1. Tổng quan về ProcessBuilder trong Java ProcessBuilder là 1 class được sử dụng để tạo các tiếng trình hệ điều hành. Trong Java, ta sẽ dùng ProcessBuilder để thực hiện gọi tới các chương trình bên ngoài, các lệnh của hệ điều hành. Ví dụ: Đoạn Read more about ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java[…]

hibernate logo

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate Ở bài này chúng ta sẽ thảo luận về sự khác nhau giữa vài method của Session interface: save, persist, update, merge, saveOrUpdate. (Các framework ORM khác có thể không dùng interface session mà dùng interface entityManager nên sẽ có sự khác nhau giữa tên của Read more about Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate[…]

hibernate logo

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate

Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate: Khi thực saveOrUpdate() 1 object: Nếu  đối tượng đã tồn tại trong session thì nó không làm gì cả Nếu tồn tại 1 đối tượng khác trong cùng session mà có cùng id thì sẽ xảy ra exception Nếu đối tượng tượng không có id (chưa Read more about Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate[…]

hibernate logo

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate 1. Hibernate Batch Processing là gì? Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction Read more about Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate[…]

hibernate logo

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate 1. Method load() Chỉ sử dụng method load() khi bạn chắc chắn rằng đối tượng tồn tại trong database Method load() sẽ ném ra 1 exception nếu đối tượng không tìm thấy trong database Method load() chỉ trả về 1 đối tượng giả (proxy object) nó Read more about Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate[…]

hibernate logo

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock

Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock 1. Locking trong Hibernate Trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database), locking là chỉ các hành động tránh việc dữ liệu bị thay đổi giữa thời gian đọc và thời gian sử dụng. Ví dụ: Bạn có một tài khoản ngân hàng, giả Read more about Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock[…]

stackjava.com