SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet đăng nhập (login) bằng Linkedin) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security đăng nhập bằng Linkedin) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dụng/app trên Read more about Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail. (Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+)) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail)) Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dung/project trên google API (Xem Read more about Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail[…]

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook

Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Facebook) (Xem lại bài Code ví dụ JSP Servlet login bằng Facebook (Java Web) để hiểu nguyên lý đăng nhập bằng tài khoản facebook) Ở bài này mình cũng sẽ không dùng Facebook SDK hay Spring Social mà sẽ Read more about Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)

Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login). (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Annotation Config)) Trong một số trường hợp, ứng dụng web của bạn sẽ cần nhiều hơn 1 trang login, có thể là một trang login riêng biệt dành cho người quản trị hệ thống hoặc Read more about Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (multiple form login)[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token. (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (Annotation Config)) (Xem lại: JSON Web Token là gì?) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Security cho những URL được Read more about Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token[…]

SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Code ví dụ Spring MVC Security: Tạo, đăng ký form login tùy chỉnh – XML Config. Hướng dẫn cấu hình config ví dụ Spring MVC Security Read more about Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config[…]

Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI)

Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI) Ở ví dụ này chúng ta sẽ tạo một ví dụ Spring kết hợp với JSF. Tìm hiểu cách truy cập các bean được quản lý bởi Spring, JSF, CDI container. Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE JSF 2.2.8 CDI 2.0-PFD2 Maven Eclipse Tomcat Tạo Maven Project Read more about Code ví dụ Spring MVC JSF (Spring với JSF, CDI)[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring (Xem lại: Gửi gmail bằng Java) (Xem lại: Gửi email – gmail với Spring) Code chi tiết ví dụ gửi email sử dụng spring + thymeleaf, cách cấu hình email, template email. Trong bài này mình sẽ thực hiện gửi email với định dạng Read more about Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n Code ví dụ chi tiết hiển thị đa ngôn ngữ với thymeleaf, cách cấu hình, giải thích các bean và các thẻ. Để thực hiện đa ngôn ngữ với Thymleaf, ta chia ngôn ngữ ra các file .properties (mỗi ngôn ngữ 1 file, kết thúc Read more about Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf Code ví dụ hiển thị danh sách, collection (List, Set, Map) với Spring + Thymeleaf Để hiển thị danh sách với Thymeleaf, ta sử dụng thẻ th:each Ví dụ: <ul th:if=”${listUser != null && !listUser.empty}”> <li th:each=”user: ${listUser}” th:text=”${user.name}”></li> </ul> Hiển thị List, Set, Map Read more about Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf[…]

stackjava.com