JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter

Load Testing với Database bằng Apache JMeter. Ở bài trước mình đã hướng dẫn load testing đơn giản với 1 trang web. Ở bài chúng ta tiếp tục thực hiện load testing với database. – Mình sẽ thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (nếu bạn chưa cài đặt MySQL thì Read more about JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter[…]

JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter

Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter. Một số chú giải trong Apache JMeter: Test Plan: là kế hoạch test, chứa các tình huống test khác nhau Một vài yếu tố trong test plan như: thread groups,listeners,assertions,sample generating controllers,logic controllers,… (*Lưu ý: Một test plan phải có một thread groups ) Mỗi Thread Group này sẽ mô Read more about JMeter Phần 2 – Hướng dẫn kiểm tra hiệu năng với Apache JMeter[…]

JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter

Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter Mấy bài trước mình đã giới thiệu apache maven, apache tomcat, thư viện apache common io chúng đều là những thứ được phát triển bởi Apache. Lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về 1 phần mềm khác nữa của Apache là Apache JMeter Read more about JMeter Phần 1 – Apache JMeter là gì? Hướng dẫn cài đặt Apache JMeter[…]

stackjava.com