quartz logo

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler. (Xem thêm: Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled) 1. Quartz Scheduler là gì? Quartz là một thư viện, một framework mã nguồn mở cho phép bạn lên lịch các công việc theo một Read more about Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler[…]

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng   Bài 1 Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: – Tạo lớp đối tượng hình chữ nhật có tên là Rectangle theo lược đồ UML dưới đây: – Từ chương trình chính, tạo một đối tượng hình chữ nhật với kích thước Read more about Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng[…]

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ Các bài tập Bài 1. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36). Bài 2. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự Read more about Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ[…]

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ MỨC 1 Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không Bài 2: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a,b nhập từ bàn phím Bài 3. Viết Read more about Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ[…]

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java. 1. Tổng quan về ProcessBuilder trong Java ProcessBuilder là 1 class được sử dụng để tạo các tiếng trình hệ điều hành. Trong Java, ta sẽ dùng ProcessBuilder để thực hiện gọi tới các chương trình bên ngoài, các lệnh của hệ điều hành. Ví dụ: Đoạn Read more about ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java[…]

Những tính năng mới trong Java 8.

Những tính năng mới trong Java 8. Những tính năng mới trong Java 8. Java 8 được cập nhật khá nhiều tính năng mới và rất hữu ích (cập nhật về ngôn ngữ lập trình, bảo mật, Java FX, Internationalization, JDBC, Tool …). Ở đây mình sẽ tóm tắt, giới thiệu những tính năng quan trọng Read more about Những tính năng mới trong Java 8.[…]

Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM. JDK, JRE và JVM là gì? phân biệt chúng như nào? 1. JVM JVM (Java Virtual Machine): là máy ảo Java. Nó được dùng để thực thi các chương trình Java. Mỗi nền tảng/hệ điều hành khác nhau (Windows, IOS, Linux…) lại có một loại JVM khác Read more about Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM[…]

Stream API là gì? Stream API trong Java 8

Stream API là gì? Stream API trong Java 8 1. Stream API là gì? Stream là 1 lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng Stream, bạn có thể xử lý dữ liệu 1 cách tự nhiên giống như các câu lệnh SQL. Ví dụ ta có câu SQL sau: SELECT Read more about Stream API là gì? Stream API trong Java 8[…]

Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java 8

Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java. Lambda Expression là feature nổi bật nhất của Java 8, giúp cho cú pháp của Java trở nên đơn giản, rút gọn đi rất nhiều Ví dụ: Ta có class Person dưới đây: import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class Person { private String name; private Read more about Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java 8[…]

Optional class là gì? Optional Class trong Java 8

Optional class là gì? Optional Class trong Java 8 Optional Class trong Java 8 Optional Class là 1 tính năng mới trong được bổ sung trong Java 8 Optional là 1 đối tượng generic, bản chất của Optional là một container (bao chứa) chứa đối tượng mà nó reference tới. Nó có thể rỗng hoặc chứa giá Read more about Optional class là gì? Optional Class trong Java 8[…]

stackjava.com