Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ

Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ. 1. AspectJ là gì? AspectJ là một thư viện, đặc tả trong Java để thực hiện AOP. Tương tự với Spring AOP mà ta đã sử dụng ở bài trước. Tuy nhiên nó cung cấp các annotation, sử dụng Read more about Spring Core – Phần 6: AspectJ là gì? Spring AOP + AspectJ ví dụ với AspectJ[…]

Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP

Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP 1. Spring AOP là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) là 1 kỹ thuật lập trình dùng để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt… Trong Spring AOP, có 4 loại advice được hỗ trợ: Before advice: chạy trước khi Read more about Spring Core – Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP[…]

AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java

AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java 1. AOP là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) – lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng) nhằm phân tách chương trình thành cách moudule riêng rẽ, phân biệt, không phụ thuộc nhau. Khi hoạt động, chương Read more about AOP là gì? Aspect Oriented Programming trong Java[…]

stackjava.com