Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

1. Sửa lỗi 0x80070003

Windows Subsystem for Linux (WSL) chỉ chạy trên ổ đĩa hệ thống (system driver – thường là ổ C). Chắc chắn rằng app của bạn được lưu trữ trên system driver.

Mở Settings -> Storage -> More Storage Settings: Chọn ổ đĩa bạn muốn sử dụng để lưu trữ

Sửa lỗi 0x80070003

Sửa lỗi 0x80070003

Sửa lỗi 0x80070003

2. Sửa lỗi 0x8007007e

Lỗi này xuất hiện khi hệ điều hành của bạn không hỗ trợ Linux. Chắc chắn rằng:

  • Bạn đang chạy bản windows 10 build 16215 hoặc lớn hơn

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

3. Sửa lỗi 0x800703fa

Đây là lỗi hay gặp nhất khi cài Windows Linux Subsysterm:

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Để sửa lỗi trên, ta mở cửa sổ CMD/PowserShell và chạy lệnh sfc/scannow

Sửa lỗi 0x800703fa

sau khi nó chạy xong là bạn có thể cài ubuntu bình thường

Sửa lỗi 0x800703fa

Sửa lỗi 0x800703fa

Sửa lỗi 0x800703fa

Sửa lỗi 0x80070003, 0x8007007e, 0x800703fa khi cài Windows Linux Subsystem

Okay, Done!

 

 

References:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

stackjava.com