Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK).

(Xem lại: cài đặt Java – JDK trên windows)

Cài đặt Oracle JDK

Đầu tiên thêm repository  WebUpd8 PPA để có thể cài đặt oracle (WebUpd8 chứa bộ cài Oracle JDK)

sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java

Tiếp theo chạy lệnh update để cập nhật lại và chọn version JDK để cài đặt

Ví dụ ở đây mình cài bản JDK8

sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Tương tự muốn cài JDK9 ta dùng lệnh sudo apt-get install oracle-java9-installer

Sau khi cài đặt JDK thành công, chạy lệnh java -versionjavac -version để kiểm tra lại xem version

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK - Open JDK)

Chạy lệnh echo $JAVA_HOME để kiểm tra lại biến môi trường của Java

Chạy lệnh echo $JAVA_HOME để kiểm tra lại biến môi trường của Java

Cài đặt OpenJDK

Tương tự như cài Oracle JDK, để cài OpenJDK ta làm như sau:

Thêm repository openjdk

sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa

Cập nhật lại hệ thống và cài đặt openjdk

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Okay, Done!

References: https://askubuntu.com/…/-ubuntu-14-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *