Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK).

(Xem lại: cài đặt Java – JDK trên windows)

Cài đặt Oracle JDK

Đầu tiên thêm repository  WebUpd8 PPA để có thể cài đặt oracle (WebUpd8 chứa bộ cài Oracle JDK)

sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java

Tiếp theo chạy lệnh update để cập nhật lại và chọn version JDK để cài đặt

Ví dụ ở đây mình cài bản JDK8

sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Tương tự muốn cài JDK9 ta dùng lệnh sudo apt-get install oracle-java9-installer

Sau khi cài đặt JDK thành công, chạy lệnh java -versionjavac -version để kiểm tra lại xem version

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK - Open JDK)

Chạy lệnh echo $JAVA_HOME để kiểm tra lại biến môi trường của Java

Chạy lệnh echo $JAVA_HOME để kiểm tra lại biến môi trường của Java

Nếu biến JAVA_HOME chưa được thiết lập tự động thì bạn có thể thiết lập bằng tay như ở cuối bài.

Cài đặt OpenJDK

Tương tự như cài Oracle JDK, để cài OpenJDK ta làm như sau:

Thêm repository openjdk

sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa

Cập nhật lại hệ thống và cài đặt openjdk

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME cho Java

Bình thường nếu bạn dùng lệnh export thì biến môi trường chỉ có tác dụng trong phiên làm việc đó, nếu bạn khởi động lại máy thì nó sẽ mất tác dụng.

Do dó mình sẽ hướng dẫn tạo biến môi trường bằng cách ghi vào enviroment của ubuntu:

Chạy lệnh sau để mở file chứa biến môi trường:

sudo -H gedit /etc/environment

Nhập JAVA=your_java_path

Ví dụ mình cài java8 oracle như ở trên thì folder cài đặt java là /usr/lib/jvm/java-8-oracle

Nên biến môi trường của mình sẽ có giá trị là /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin

ubuntu install java variable enviroment

Lưu lại file sau đấy logout rồi login lại hoặc khởi động lại máy.

Kiểm tra biến JAVA_HOME vừa thiết lập

Kiểm tra biến JAVA_HOME vừa thiết lập

(hoặc bạn có thể tạo biến JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle rồi sau đó thêm biến JAVA_HOME/bin$PATH)

Okay, Done!

References: https://askubuntu.com/…/-ubuntu-14-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status stackjava.com