Java 2 là gì? Các version/Phiên bản của Java

Java 2 là gì? Các version/Phiên bản của Java

1. Java 2 là gì?

Khi đọc tài liệu đặc biệt là những sách về Java nhiều khi bạn sẽ thấy phân vân vì lúc thì gọi là Java lúc thì gọi là Java 2.

Hay với cách phiên bản khác nhau của Java chúng ta thường viết tắt là J2SE, J2ME, J2EE với Java 2 (Java Platform 2) và Java SE/ME/EE với Java (Java Platform)

(*Lưu ý: người ta không viết tắt là JEE hoặc JSE, JME mà ghi rõ là Java EE, Java SE, Java ME)

Vậy sự khác nhau giữa Java 2 và Java là gì?

Thực chất đây chỉ là do cách đặt tên phiên bản hơi khó hiểu. Java 2 là chỉ những version mới của Java từ 1.2 đến 1.4 nên bạn cũng không cần quá bận tâm tới “Java” hoặc “Java 2”.

2. Các version của Java

Java 2 là gì? Các version/Phiên bản của Java

2.1 JDK 1.0

Đây là phiên bản đầu tiên được phát hành vào ngày 23/1/1996. Hay còn gọi là Java 1

2.2 JDK 1.1

Được phát hành vào ngày 19/2/1997 với nhiều tính năng bổ sung:

 • inner classes
 • JavaBeans
 • JDBC
 • RMI
 • Reflection
 • JIT (Just In Time) complier

2.3 J2SE 1.2 – J2SE 1.4

Từ bản J2SE 1.2 đến J2SE 1.4 có khá nhiều thay đổi so với bản JDK 1.1 nên người ta gọi chung là Java 2.

Bắt đầu từ Java 2 người ta chia thành các bản phân phối khác nhau J2SE, J2ME, J2EE (Xem thêm: Phân biệt J2ME, J2SE, J2EE)

Các tính năng nổi bật được thêm vào từ Java 2 là:

 • Collection Framework
 • Java Naming
 • RMI

2.4 J2SE 5.0

Từ bản J2SE 1.5 người ta bỏ số ‘1.’ và gọi là Java 5 (Tương tự JDK 1.6 = Java 6, JDK 1.7 = Java 7, JDK 1.8 = Java 8)

Các bản phân phối của Java như J2SE/J2ME/J2EE cũng bị đổi tên, bỏ số 2 đi và gọi là Java SE, Java ME, Java EE (hàm ý là tất cả chúng đều là Java thôi  :mrgreen: )

Những tính năng mới được thêm vào từ Java 5:

 • Generics
 • Auboboxing/unboxing
 • Enumerations
 • Statis import

2.5. Java SE 1.6 (Java 6)

2.6. Java SE 1.7 (Java 7)

2.7. Java SE 1.8 (Java 8)

Okay, Done!

Java 2 là gì? Các version/Phiên bản của Java

References:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/namechange-140185.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history

stackjava.com