Kéo thả Java Swing trên Eclipse giống như NetBean.

Lập trình giao diện Java Swing trên Eclipse với windowbuilder. Lập trình giao diện Java Swing trên Eclipse với Windowbuilder!

Ở đây mình dùng phiên bản Eclipse Oxygen (4.7)

B1. Cài đặt Windowbuilder trên Eclipse market:

  • Truy cập Eclipse market trên eclipse

  • Gõ “windowbuilder” trên ô tìm kiếm
  • Nếu không có kết quả tìm kiếm thì có thể là do chưa có version Windowbuilder cho phiên bản Eclipse của bạn. Bạn có thể tải bằng tay tại  http://www.eclipse.org/windowbuilder/download.php

Sau khi cài đặt xong windowbuilder, bạn có thể lập trình giao diện Swing bằng cách kéo thả các button, label… giống như trên netbean:

B2. Tạo Java Project, thực hiện kéo thả các thành phần hiển thị giống như trên NetBean.

Và đây là kết quả:

Ngoài lập trình giao diện bằng Swing, bạn có thể lập trình giao diện với SWT, JavaFX (Mình sẽ hướng dẫn ở các bài tiếp theo).

https://stackjava.com/

stackjava.com