SCJP, OCPJP là gì, tài liệu SCJP, OCPJP tiếng việt

SCJP, OCPJP là gì, tài liệu SCJP, OCPJP tiếng việt

SCJP, OCPJP là gì?

  • SCJP (Sun Certified Java Programmer): Chứng chỉ Java Core cấp bởi Sun Microsystems.
  • OCPJP (Oracle Certified Professional Java Programmer): Chứng chỉ Java Core cấp bởi Oracle.

Lúc trước Java được sở hữu bởi Sun Microsystems nên gọi là SCJP, sau đấy Java được bán lại cho Oracle nên chuyển thành OCPJP.

SCJP và OCPJP chỉ là chứng chỉ về Java Core (Java SE) chứ không phải tất cả về ngôn ngữ Java (Java ME, Java EE)

Tương ứng với chứng chỉ SCJP, OCPJP mà người ta có những cuốn sách khác nhau để học ngôn ngữ Java và luyện thi lấy chứng chỉ. Trong đó nổi tiếng nhất là cuốn “SCJP Sun® Certified  Programmer for JavaTM 6 Study Guide” giới thiệu và giải thích đầy đủ, chi tiết về Java.

Khi học ở trường, lớp ít có khi nào bạn được học đầy đủ tất cả các kiến thức về Java core mà chủ yếu chỉ được làm quen Java, viết chương trình nên sẽ hụt rất nhiều về kiến thức căn bản như cách thức Java khởi chạy thực thi chương trình, cách quản lý bộ nhớ, nạp hàm…

 

Dưới đây là tổng hợp các bài dịch từ cuốn SCPJP

SCJP Tiếng Việt

SCJP, OCPJP là gì, tài liệu SCJP, OCPJP tiếng việt

          

SCJP pdf

OCJP pdf

stackjava.com