So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

Phân biệt J2ME, J2SE và J2EE

J2ME, J2SE và J2EE là ba phiên bản khác nhau được xây dựng dựa trên nền tảng Java.

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

J2SE(Java 2 Platform, Standard Edition)

 • Còn được gọi là Java Core, đây là phiên bản chuẩn và cơ bản của Java, được dùng làm nền tảng cho các phiên bản khác.
 • Chứa các API chung (như java.lang, java.util...) và nhiều các API đặc biệt khác.
 • Bao gồm tất cả các tính năng, đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ Java như biến, kiểu dữ liệu nguyên thủy, Arrays, Streams, Strings, Java Database Connectivity (JDBC)…
 • Tính năng nổi tiếng nhất của Java là JVM cũng chỉ được xây dựng cho phiên bản này.
 • J2SE được sử dụng với mục đích chính là để để tạo các ứng dụng cho môi trường Desktop.

J2ME(Java Platform, Micro Edition)

 • Đây là phiên bản được sử dụng cho việc tạo các ứng dụng chạy trên các hệ thống nhúng như thiết bị mobile và các thiết bị nhỏ.

(Không phải Androind nhé, nếu bạn nào sử dụng những chiếc điện thoại đời cũ với Symbian OS thì nó có hộ trợ j2me, các app trên Symbian OS được xây dựng bởi J2ME (.jar) sau đấy Window Phone, Android, IOS phát triển mạnh nên J2ME được dùng rất ít)

 • Các thiết bị sử dụng J2ME thường có các hạn chế như giới hạn về khả năng xử lý, giới hạn về nguồn điện (pin), màn hình hiển thị nhỏ…
 • J2ME còn hỗ trợ trong việc sử dụng công nghệ nén web, giúp giảm dụng lượng sử dụng (network usage) và cải thiện khả năng truy cập internet giá rẻ.
 • J2ME sử dụng nhiều thư viện và API của J2SE và nhiều thư viện, API của riêng nó.
So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

J2EE(Java Platform, Enterprise Edition)

 • Đây là phiên bản Enterprise của Java, được sử dụng để phát triển  các ứng dụng web.
 • J2EE chứa các Enterprise APIs như JMS, EJB, JSPs/Servlets, JNDI
 • J2EE sử dụng nhiều thành phần của J2SE và có thêm nhiều tính năng của riêng nó như Servlet, JavaBeans…
 • J2EE sử dụng HTML, CSS, JavaScript… để tạo trang web và web service.
 • Nhiều ngôn ngữ khác cũng được dùng để phát triển ứng dụng web giống như J2EE (.Net, PHP..) nhưng J2EE được sử dụng nhiều bởi tính năng hoạt, khả năng bảo mật, khả chuyển…

Java Card

Ngoài 3 phiên bản J2SE, J2ME, J2EE còn có một phiên bản khác là Java Card

Phiên bản này được hướng tới việc chạy các applets một cách trơ tru và bảo mật trên các thẻ thông minh (smart cards) và các công nghệ tương tự.

Khả năng bảo mật và khả chuyển là tính năng chính của Java Card

So sánh sự khác nhau giữa J2ME, J2SE và J2EE

References:

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

stackjava.com