MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window.

1. MySQL, MySQL Workbench là gì?

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)

MySQL là có tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.

MySQL có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,…

MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHPPerl, và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl,…

MySQL Workbench là trình trực quan để giao tiếp với MySQL, nó thực hiện hiển thị đồ họa cho người dùng như các bảng, các database, mô hình… Nếu không có nó thì ta sẽ phải giao tiếp với MySQL bằng giao diện dòng lệnh khá phức tạp và mất thời gian.
(Một số phần mềm giống như MySQL Workbench như SQLoy, SQLWorkbench J…)

2. Cài đặt MySQL và MySQL Workbench.

Bài này mình thực hiện trên môi trường Window 10. Và thực hiện cài bản MySQL community 5.7.20

(* Lưu ý, MySQL có 2 phiên bản là MySQL community (miễn phí) và MySQL Enterprise Edition (trả phí))

Truy cập đường link để tải bản MySQL community: https://dev.mysql.com/downloads

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window

 

Lưu ý, cài MySQL Workbench yều cầu phải cài trước 2 thư viện mở rộng là: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile và Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013. Nếu máy bạn chưa cài thì có thể download tại đây:

Click đúp vào file cài đặt MySQL vừa tải về:
 
Phần Setup Type mình để Full tất cả chức năng (bạn có thể chọn Server only nếu không cần MySQL Workbench, hoặc chỉ cài Workbench bằng cách chọn Client only…)
Phần TCP/IP, các bạn nhớ số cổng của MySQL là 3306, bạn có thể đổi nó thành số khác, nhưng thông thườn với MySQL người ta hay để là 3306 cho dễ nhớ.
Mặc định MySQL sẽ tạo cho bạn 1 account là root với quyền cao nhất, ở màn hình này sẽ nhập password cho account root đấy.
(Ở đây đang demo nên mình sẽ để password là admin1234 cho dễ nhớ và làm các ví dụ sau)
Nếu bạn chưa quen về cấu hình windows Service thì chọn cả 2 ô checkbox đầu tiên, nó sẽ tự động chạy MySQL khi bạn khởi động máy tính.
Thế là chúng ta đã cài đặt xong MySQL và MySQL Workbench.
Bây giờ chúng ta hãy mở MySQL Workbench để kết nối tới MySQL và thử truy vấn đơn giản:
Nhập password mà bạn đã điền cho tài khoản root (Ở đây của mình sẽ nhập là admin1234)
Như bạn thấy, MySQL cung cấp sẵn 1 database mẫu là sakilla.
Mình sẽ viết câu lệnh SQL lấy tất cả bản ghi trong bảng actor của database sakilla:
Okay Done!
Vậy là các bạn đã cài đặt và chạy thử được MySQL và MySQL workbench.
Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt các phần mềm khác tại: https://stackjava.com/category/install
Thanks các bạn đã theo dõi bài viết.
References:
stackjava.com