Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK). (Xem lại: cài đặt Java – JDK trên windows) Cài đặt Oracle JDK Đầu tiên thêm repository  WebUpd8 PPA để có thể cài đặt oracle (WebUpd8 chứa bộ cài Oracle JDK) sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java Tiếp theo chạy lệnh update để cập nhật lại và chọn version JDK Read more about Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)[…]

Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn: Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java. Cài đặt Java Runtime Enviroment để lập trình Java và kiểm tra version Java trên giao diện dòng lệnh. (Xem thêm: Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu) 1. Download và cài đặt JDK Ở mình dùng cho cả lập trình, Read more about Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com