Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK). (Xem lại: cài đặt Java – JDK trên windows) (Xem thêm: Cài đặt Java trên Ubuntu/Linux bằng file .tar.gz) Cài đặt Oracle JDK Đầu tiên thêm repository  WebUpd8 PPA để có thể cài đặt oracle (WebUpd8 chứa bộ cài Oracle JDK) sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java Tiếp theo chạy Read more about Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)[…]

ubuntu logo

Cài đặt Java, JDK trên Ubuntu (Linux) bằng file tar.gz

Cài đặt Java, JDK trên Ubuntu (Linux) bằng file tar.gz (Xem thêm: Cài đặt Java trên Ubuntu/Linux từ Repository) Download và cài đặt JDK từ Oracle Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt Java 8 (đây là bản ổn định nhất tại thời điểm hiện tại). Java 9 thì không thay đổi nhiều Read more about Cài đặt Java, JDK trên Ubuntu (Linux) bằng file tar.gz[…]

ubuntu logo

Cài đặt, tạo biến môi trường trên Ubuntu, biến $PATH

Cài đặt, tạo biến môi trường trên Ubuntu, biến $PATH 1. Tạo biến cho shell hiện tại VARNAME=”my value” Với cách này thì biến được tạo chỉ có tác dụng trong cửa sổ shell hiện tại: Ví dụ mình tạo biến VAR1=hello rồi sau đấy in biến VAR1 ra: 2. Tạo biến môi trường cho Read more about Cài đặt, tạo biến môi trường trên Ubuntu, biến $PATH[…]

ubuntu logo

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu

Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu Truy cập trên thanh address của file manager: sftp://user:password@host:port/path_to_directory Chi tiết: Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu Để kết nối folder SFTP ta truy cập với đường dẫn sftp:// trên thanh file address 1. Đầu tiên, mở cửa sổ quản lý file 2. Focus vào thanh địa Read more about Hướng dẫn kết nối SFTP trên Linux/Ubuntu[…]

ubuntu logo

Cài đặt timezone trên hệ điều hành Ubuntu (Linux)

Cài đặt timezone trên hệ điều hành Ubuntu (Linux). Thiết lập timezone Mở giao diện dòng lệnh terminal (Ctrl + Alt + T) và nhập lệnh sau: sudo dpkg-reconfigure tzdata Hệ thống sẽ hiển thị giao diện chọn timezone theo miền: Ví dụ mình muốn chuyển timezone của máy tính về giờ +0 thì mình Read more about Cài đặt timezone trên hệ điều hành Ubuntu (Linux)[…]

stackjava.com