Java send SMS

Gửi tin nhắn SMS bằng Java sử dụng smslib

Gửi tin nhắn SMS bằng Java sử dụng smslib. Nhân dịp sắp tới mình có 1 task làm về gửi tin nhắn SMS mình tìm hiểu và code ví dụ 1 ứng dụng gửi tin nhắn SMS chia sẻ với mọi người =)). 1. Các cách gửi tin nhắn SMS trong Java Mình tìm hiểu Read more about Gửi tin nhắn SMS bằng Java sử dụng smslib[…]

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng   Bài 1 Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: – Tạo lớp đối tượng hình chữ nhật có tên là Rectangle theo lược đồ UML dưới đây: – Từ chương trình chính, tạo một đối tượng hình chữ nhật với kích thước Read more about Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng[…]

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ Các bài tập Bài 1. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36). Bài 2. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự Read more about Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ[…]

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ MỨC 1 Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không Bài 2: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a,b nhập từ bàn phím Bài 3. Viết Read more about Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ[…]

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java. 1. Tổng quan về ProcessBuilder trong Java ProcessBuilder là 1 class được sử dụng để tạo các tiếng trình hệ điều hành. Trong Java, ta sẽ dùng ProcessBuilder để thực hiện gọi tới các chương trình bên ngoài, các lệnh của hệ điều hành. Ví dụ: Đoạn Read more about ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java[…]

Gửi gmail bằng JAVA, code ví dụ

Code ví dụ gửi gmail bằng Java – demo

Code ví dụ gửi gmail bằng Java – demo Trước hết, để gửi được gmail trong Java bạn phải cài đặt tài khoản gmail của bạn cho phép truy cập từ các ứng dụng kém bảo mật để có thể gửi gmail bằng Java. Ví dụ bình thường đăng nhập gmail của bạn phải có Read more about Code ví dụ gửi gmail bằng Java – demo[…]

stackjava.com