Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

(xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, crt))

(xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, crt))

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

Đầu tiên ta phải tạo 2 file private và public key với tên là private.keypublic.crt (bắt buộc phải đặt tên như này)

copy 2 file này vào folder cấu hình certs của minio.

Mặc định folder certs của minio sẽ nằm ở:

  • Linux: ${HOME}/.minio/certs
  • Windows: %%USERPROFILE%%\.minio\certs

Tuy nhiên ta có thể cấu hình lại vị trí của folder certs lúc chạy minio với option --certs-dir

Ví dụ: mình để 2 file private.keypublic.crt trong folder E:\stackjava\minio\cert

minio server E:\stackjava\minio\data --address localhost:9000 --certs-dir E:\stackjava\minio\cert

Kết quả:

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

 

 

 

 

 

Okay, Done!

References: https://docs.min.io/docs/how-to-secure-access-to-minio-server-with-tls.html

stackjava.com