Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

This entry is part 3 of 24 in the series MongoDB

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows.

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người download và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

Robo 3T là gì?

Robo 3T hay chính là RoboMongo trước kia (sau khi đã được sửa lỗi, cải thiện)

Robo 3T là công cụ trực quan để làm việc với MongoDB. Giống như khi sử dụng MySQL thì bạn sẽ cài thêm MySQL Workbench để truy vấn dữ liệu trên giao diện vậy.

Thay vì bạn phải mở giao diện dòng lệnh để kết nối, truy vấn… thì với Robo 3T có có giao diện UI người dùng, bạn chỉ cần kéo thả, click chuột… đơn giản hơn rất nhiều.

Download Robo 3T

Để download Robo 3T, các bạn vào trang chủ của nó: https://robomongo.org/download

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

Robo 3T hỗ trợ cả Mac và Linux.
Ở đây mình sử dụng Windows. Các bạn download portable version để chạy luôn, không cần cài đặt nhé. (Sau này hiểu kỹ hơn thì mọi người sẽ download bản installer để tùy chỉnh sau)

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

Sử dụng Robo 3T

Các bạn giải nén file .zip vừa tải về và click vào file robo3t.exe

Đây là giao diện Robo 3T khi lần đầu mở.

Các bạn click vào Create để tạo kết nối tới MongoDB.

Trên Menu có các lựa chọn như Authentication (trường hợp cần username/password), SSH khi bạn kết nối tới MongoDB ở máy khác qua SSH…

Ở đây mình kết nối tới chính Mongo trên local của mình.

(Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows)

Click vào Test để kiểm tra kết nối

Sử dụng Robo 3T

Sau khi save lại kết nối (connection) nó sẽ xuất hiện trên bảng connection cho bạn chọn.

Click vào connect để kết nối tới MongoDB

hướng dẫn sử dụng robomongo

Dưới đây là giao diện Robo 3T sau khi kết nối, phần bên trái là danh sách các database.

hướng dẫn sử dụng robomongo

Hướng dẫn tạo 1 database với Robo 3T

hướng dẫn sử dụng robomongo

Đặt tên cho database

hướng dẫn sử dụng robomongo

Kết quả:

hướng dẫn sử dụng robomongo

Tạo mới Collections (Collection trong MongoDB tương đương với table trong SQL)

hướng dẫn sử dụng robomongo

hướng dẫn sử dụng robomongo

Insert document vào Collection vừa tạo (document tương ứng với row / bản ghi trong SQL)

(Click chuột phải vào collection customer và chọn Insert Document; Trên menu có sẵn các lựa chọn khác như xóa, sửa collections…)

hướng dẫn sử dụng robo 3t

MongoDB lưu dữ liệu dưới dạng JSON, BSON, XML.
Ở đây mình sẽ thêm mới đối tượng customer như bên dưới.

hướng dẫn sử dụng robo 3t

Xem kết quả:

hướng dẫn sử dụng robo 3t hướng dẫn sử dụng robo 3t

Kiểm tra lại trên MongoDB bằng dòng lệnh:

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows stackjava.com

Okay, Done!

 

Series Navigation<< Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04) >>
stackjava.com