mongodb logo

MongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDB

This entry is part 1 of 24 in the series MongoDB

MongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDB MongoDB là gì? MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Sự khác nhau giữa MongoDB với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM – RDBMS) như MySQL, MS SQL… đó là lưu dữ liệu dạng Read more about MongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDB[…]

mongodb logo

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

This entry is part 2 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10 (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux) Ở bài này mình sẽ thực hiện cài đặt MongoDB server (Bản Community Server – miễn phí) Download MongoDB Truy cập trang https://www.mongodb.com/download-center#community để tải file cài đặt MongoDB Cài đặt MongoDB Click đúp vào file cài đặt Read more about Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10[…]

robo3t logo, robomongo logo

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows

This entry is part 3 of 24 in the series MongoDB

Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người download và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows Robo 3T là gì? Robo 3T hay chính là RoboMongo trước kia (sau khi đã được sửa lỗi, cải thiện) Robo 3T là công cụ trực quan Read more about Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows[…]

mongodb logo

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)

This entry is part 4 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04) (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows) Yêu cầu Hiện tại MongoDB chỉ hỗ trợ bản ubuntu 64-bit LTS (long term support). Ví dụ 14.04 LTS (trusty) và16.04 LTS (xenial) Trong bài này mình thực hiện cài đặt MongoDB Community Edition (bản miễn Read more about Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB

This entry is part 5 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB Tạo mới database trong MongoDB Cú pháp: use database_name Lệnh use được sử dụng để chỉ rõ database mà bạn muốn kết nối (ví dụ bạn muốn tạo collections ở database A thì bạn phải kết nối tới database A trước rồi mới tạo collections) Nếu database Read more about Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDB[…]

mongodb logo

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB

This entry is part 6 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB. Xóa database trong MongoDB Cú pháp: Để xóa database trong MongoDB ta dùng lệnh sau: db.dropDatabase() Lưu ý là bạn phải kết nối tới database cần xóa trước rồi mới thực hiện lệnh db.dropDatabase() Ví dụ: Hiển thị tất cả các database trong MongoDB: Bây giờ Read more about Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB[…]

mongodb logo

Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)

This entry is part 7 of 24 in the series MongoDB

Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t) Trong MongoDB, khái niệm collection tương ứng với khái niệm bảng trong SQL. Nhưng khác với table trong SQL, collection trong MongoDB không có số lượng cột cố định (vì data lưu trữ dưới dạng JSON), khi hiển thị thì mỗi field sẽ hiển thị Read more about Tạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t)[…]

mongodb logo

Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T)

This entry is part 8 of 24 in the series MongoDB

Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T) Trong MongoDB, khái niệm collection tương đương với khái niệm bảng trong SQL. Nhưng khác với table trong SQL, collection trong MongoDB không có số lượng cột cố định (vì data lưu trữ dưới dạng JSON), khi hiển thị thì mỗi field sẽ hiển thị giống Read more about Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T)[…]

mongodb logo

Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T)

This entry is part 9 of 24 in the series MongoDB

Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T). Document trong MongoDB tương ứng với khái niệm row trong table của SQL tuy nhiên số lượng các trường trong document sẽ không cố định. Nếu bạn không truyền giá trị cho trường nào đó thì nó sẽ không insert vào MongoDB (trong khi row SQL Read more about Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T)[…]

mongodb logo

Truy vấn dữ liệu/document, find(), Select, Where trong MongoDB

This entry is part 10 of 24 in the series MongoDB

Truy vấn dữ liệu, document – find(), Select, Where trong MongoDB find(): Trong MongoDB, không có tập ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu như trong SQL. Thay vì dùng câu lệnh SELECT như trong SQL, với MongoDB ta dùng method find() với các tham số cần truy vấn. Truy vấn dữ liệu trong Read more about Truy vấn dữ liệu/document, find(), Select, Where trong MongoDB[…]

stackjava.com