Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10.

(Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Linux/Ubuntu)

Yêu cầu

Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên.

Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình cmd hoặc powershell và gõ lệnh java -version

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Cài đặt Gradle

Bước 1: Đầu tiên, bạn download Gradle tại https://gradle.org/releases/

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Có rất nhiều version gradle, bạn có thể chọn bản binary-only hoặc complete đều được. (mình download bản complete vì nó bao gồm cả docs và sources)

Giải nén file .zip vừa tải về

Ví dụ mình giải nén ra folder: C:\app\gradle-5.4

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Bước 2: Cài đặt biến môi trường cho gradle.

Mở Computer hoặc click chuột phải vào biểu tượng computer và chọn Properties

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows

Chọn Advanced system setting

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows

Chọn tab Advanced và click vào Environment Variables

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows

Phần System variable, tạo biến GRADLE_HOME bằng cách:

  • Click New
  • Nhập Variable nameGRADLE_HOMEVariable value là folder bạn đã giải nén gradle ở trên
  • Click OK

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Thêm biến GRADLE_HOME vừa tạo ở trên vào Path:

Click vào Path, click vào New và thêm dòng %GRADLE_HOME%\bin sau đó click OK.

cài đặt gradle trên hệ điều hành windows

Sau khi cấu hình xong biến môi trường cho Gradle, ta thực hiện kiểm tra version của Gradle:

Mở của sổ cmd hoặc powershell và gõ gradle -v

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

 

Okay, Done!

stackjava.com