Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer.

Hướng dẫn cài đặt plugin cho notepad ++

Trên menu chọn Plugins>Plugin Admin hoặc Plugins>Plugin Manager tùy theo phiên bản notepad mà bạn sử dụng

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Trên tab available, gõ tên plugin vào ô search, chọn Next để tìm kiếm.

Tích chọn vào plugin cần cài đặt và ấn install. (trong ví dụ này mình cài đặt plugin explorer) sau đó ấn Install.

Trường hợp không tìm thấy plugin trong tab available thì bạn phải download vài đặt đặt plugin bằng tay.

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Kết quả sau khi cài đặt, vào Plugins ta sẽ thấy có Menu Explorer

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Plugin Explorer cho phép hiển thị thư mục, cây thư mục bên trong notepad giúp bạn dễ dàng làm việc giống như các trình IDE để dễ dàng lập trình, quản lý file.

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

 

Okay, Done!

References:

https://npp-user-manual.org/

stackjava.com