CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces

Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces   1. Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế Như ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu, khi thực hiện Inject, nếu không tìm thấy cài đặt (class thừa kế) nào của đối tượng được inject với annotation @Default thì nó Read more about Java CDI – Sử dụng @Alternative để chọn một thay thế, Annotation @Produces[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative

Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative (Xem lại CDI là gì) Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện Dependency Injection với CDI, các annotation được sử dụng troign CDI. 1. Dependency Injection mà không cần CDI, Spring DI… Mình có 1 ví dụ sau: viết 1 chương Read more about Code ví dụ CDI trong Java, @Named, @Inject, @Default, @Alternative[…]

CDI là gì? Code ví dụ CDI trong Java

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì? 1. CDI là gì? CDI (Contexts and Dependency Injection) là một chuẩn Java, cung cấp ngữ cảnh cho việc thực hiện Dependency Injection (DI). (Nếu bạn hơi mơ hồ thì tạm hiểu nôm na CDI nó giống như 1 thư viện giúp chúng ta thực Read more about CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?[…]

Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI

Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Về dependency Injection thì Read more about Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI[…]

stackjava.com