ssl logo

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10. Không giống như Ubuntu, Windows không tích hợp sẵn file thực thi openssl, ta cần phải cài đặt nó bằng tay để có thể generate được file .key, .pem, .crt Cách 1: download từ Shining Light Productions Download từ địa chỉ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (tùy vào phiên bản windows đang sử Read more about Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10[…]

Posted in ssl
minio logo

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio

Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, crt)) (xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, crt)) Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio Đầu tiên ta phải tạo 2 file private và public key với tên là private.key và public.crt (bắt Read more about Hướng dẫn cấu hình SSL, Https cho Minio[…]

minio logo

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio

Code ví dụ Node.js upload file lên Minio. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) (Xem lại: MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows) 1. Module minio Module minio là một thư viện node.js cho phép chúng ta giao tiếp với các api của server minio như upload file, tạo buckets… Cài đặt Read more about Code ví dụ Node.js upload file lên Minio[…]

minio logo

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows

MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows 1. MinIO là gì? MinIO (minio) là một server lưu trữ đối tượng dạng phân tán với hiệu năng cao. Trình bày dễ hiểu thì MinIO là một file server giúp bạn dễ dàng upload file, download file như amazon, google drive, mediafire… Đặc biệt Read more about MinIO là gì? Hướng dẫn cài đặt minio trên Windows[…]

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Lỗi “No compatible attachment provider is not available” xảy ra khi  code của bạn yêu cầu phải sử dụng jdk để chạy trong khi môi trường của bạn lại đang để là jre Ví dụ Read more about Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available[…]

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook) 1. Download và cài đặt JDK Download bản cài đặt JDK 8 tại https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html Chọn bản JDK cho MacOS: (có đuôi .dmg) Click đúp vào file .dmg vừa tải về và tiến hành cài đặt Click Continue: Mấy bước này toàn Continue với Next thôi, hiện ra Read more about Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)[…]

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture. Với Javascript thì việc thực hiện await các tác vụ (các process) rất đơn giản. Còn với Java là ngôn ngữ đa luồng, việc await ở đây là await các thread, muốn thực hiện điều đó ta cần sử dụng thêm thư việc. Thư viện Read more about Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture[…]

Sửa lỗi JSONException: A JSONObject text must begin with ‘{‘ at character 0 trên Eclipse

Sửa lỗi JSONException: A JSONObject text must begin with ‘{‘ at character 0 trên Eclipse. Khi tạo project spring boot (Spring Starter Project) trên eclipse mọi người thường bị lỗi: A JSONObject text must begin with ‘{‘ at character 0 trên Eclipse Để sửa lỗi này các bạn chuyển url từ http://start.spring.io thành https://start.spring.io

reactjs logo

Sự khác nhau giữa Props và State trong React

Sự khác nhau giữa Props và State trong React Sự khác nhau giữa Props và State trong React Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con. State được khởi tạo và chỉnh sửa và chỉ có thể truy bởi chính bản thân Read more about Sự khác nhau giữa Props và State trong React[…]

reactjs logo

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React React Props là gì? React Props là các tham số truyền vào React Component. React Props được truyền vào Component thông qua các HTML attributes. React Props giống như các tham số của 1 function JavaScript hay các thuộc tính trong HTML React Props là Read more about React Props là gì? Code ví dụ Props trong React[…]

stackjava.com