sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN Kiểm tra danh sách các bản gradle đang hỗ trợ: sdk list java Phần chú thích bên dưới: Dấu + tức là bản trên local Dấu * tức là bản đã cài đặt Dấu > tức là bản đang sử dụng Như vậy là máy mình hiện Read more about Hướng dẫn cài đặt Java bằng SDKMAN[…]

sdkman logo

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java

SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java. (Xem lại: Cài đặt SDKMAN trên Ubuntu) 1. SDKMan là gì? SDKMan (Software Development Kit Manager) là một công cụ dùng để quản lý song song các phiên bản của các bộ phát triển phần. Ví dụ bạn có thể cài nhiều phiên bản Java trên Read more about SDKMan là gì? Giới thiệu SDKMan trong lập trình Java[…]

gradle logo

Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd

Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd. Trong bài này mình sẽ thực hiện tạo Project Java bằng Gradle trên giao diện dòng lệnh, các bạn có thể thực hiện bằng cmd/powershell trên windows hoặc terminal trên linux. Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd Đầu tiên tạo folder Read more about Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh cmd[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux) (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Windows) (Xem thêm: Cài đặt Gradle bằng SDKMAN) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Ubuntu (Linux)[…]

gradle logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10. (Xem thêm: Cài đặt Gradle trên Linux/Ubuntu) Yêu cầu Gradle yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình cmd hoặc powershell và gõ lệnh java Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle trên Windows 10[…]

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)

CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8) (Xem lại: Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java) (Xem lại: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách xử lý bất đồng bộ trong Java với Future tuy nhiên nó vẫn có rất nhiều hạn chế. Từ Read more about CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture (Java 8)[…]

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java

Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java. (Xem thêm: So sánh Future và CompletableFuture trong Java) Thay vì tạo thread bằng việc Extend Thread hoặc implement Runable và tự quản lý số lượng thread. Thì ta có một hướng tiếp cận khác đó là sử dụng Callable và Future. (Cho phép hủy các thread, kiểm Read more about Code ví dụ Callable, Future, Executors trong Java[…]

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java

So sánh Future và CompletableFuture trong Java. (Xem thêm: Code ví dụ Future trong Java) (Xem thêm: Code ví dụ CompletableFuture trong Java) Future và CompletableFuture là gì? Future là một tính năng cung cấp từ Java 5. Future là kết quả trả về của một tính toán bất đồng bộ (khi tính toán nó Read more about So sánh Future và CompletableFuture trong Java[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404. Spring Boot Exception Handling Trong phần Spring MVC mình có thực hiện xử lý lỗi trả về từ server (500, 404, 403 …) với HTTP Status Code, annotation @ExceptionHandler hoặc @ControllerAdvice (Xem lại: Code ví dụ xử lý Exception, Exception Handling Spring MVC) Ngoài những cách trên, trong Read more about Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404[…]

spring boot logo

Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page

Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page. Whitelabel Error Page là gì? Whiteable Error Page là trang lỗi mặc định được Spring Boot xử dụng trong trường hợp server có lỗi. Ví dụ lỗi thường gặp nhất: 404: Lỗi này xảy ra do sai đường dẫn (path/url) hoặc thiếu thư viện thymeleaf: <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> Read more about Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page[…]

stackjava.com