Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)

Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)

Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader). RSS là gì? RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) là một loại ngôn ngữ được xây dựng dựa trên XML với mục đích phân phối thông tin (feed) tới người đọc một cách nhanh chóng và đơn giản. RSS được dùng để tóm Read more about Code ví dụ Java đọc RSS Feed (Java RSS Reader)[…]

Các cách khởi tạo đối tượng trong Java (Java Constructor)

Các cách khởi tạo đối tượng trong Java (Java Constructor)

Các cách khởi tạo đối tượng trong Java (Java Constructor). Giả sử mình có class Customer như sau: package stackjava.com.constructor.demo; public class Customer { private String name; private String address; // getter – setter } Bây giờ mình sẽ trình bày các cách để tạo mới một đối tượng Customer Cách 1: Dùng từ khóa Read more about Các cách khởi tạo đối tượng trong Java (Java Constructor)[…]

Code ví dụ Java Reflection, Clone Object, Copy Object

Code ví dụ Java Reflection, Clone Object, Copy Object

Code ví dụ Java Reflection, Clone Object, Copy Object. (Xem lại: Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API) Code ví dụ Java Reflection – Copy Object Giả sử mình có một đối tượng và mình sẽ tạo một method để tạo ra một đối tượng khác giống hệt đối tượng đó. Ví dụ mình Read more about Code ví dụ Java Reflection, Clone Object, Copy Object[…]

Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API

Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API

Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API Java Reflection là gì? Java Refelection là một tính năng (gọi là API hay thư viện cũng được) trong Java. Java Reflection cho phép truy cập các thông tin của đối tượng (tên class, các field, các method) và chỉnh sửa các field của đối tượng Read more about Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API[…]

Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java

Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java. Khi lập trình với Java chắc hẳn bạn đã bắt gặp khái niệm serialize nhất là khi đọc ghi object ra file, mapping với cơ sở dữ liệu… Java Serializable là gì? Serialization trong Java là cơ chế chuyển đổi trạng thái của một đối tượng (giá Read more about Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java[…]

Các loại dữ liệu nguyên thủy trong Java (primitives variable)

Các loại dữ liệu nguyên thủy trong Java (primitives variable) (Xem thêm: Phân biệt dữ liệu nguyên thủy với tham chiếu) Dữ liệu nguyên thủy là gì? Dữ liệu nguyên thủy (Primitive types) là kiểu dữ liệu cơ bản nhất của ngôn ngữ Java. Dữ liệu nguyên thủy gồm 8 loại: boolean, byte, char, short, int, long, float vàdouble Dữ liệu nguyên thủy Read more about Các loại dữ liệu nguyên thủy trong Java (primitives variable)[…]

Code ví dụ java giải nén file rar (decompress file rar)

Code ví dụ java giải nén file rar (decompress file rar)

Code ví dụ java giải nén file rar (decompress file rar) (Xem thêm: Sự khác nhau giữa định dạng file zip và rar) (Xem thêm: Code ví dụ java giải nén file zip) File .rar là gì? Rar (Roshal Archive) là định dạng một kiểu file nén với đuôi mở rộng là .rar Rar là một định Read more about Code ví dụ java giải nén file rar (decompress file rar)[…]

Package trong java là gì? Ý nghĩa Package trong Java

Package trong java là gì? Ý nghĩa Package trong Java. (Xem thêm: Tự học lập trình Java Core – Java SE) 1. Package là gì? Package là một namespace, một nơi chứa và tổ chức các class, interface liên quan tới nhau. Về mặt khái niệm, thì bạn có thể hiểu package giống như một folder Read more about Package trong java là gì? Ý nghĩa Package trong Java[…]

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java

ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java. 1. Tổng quan về ProcessBuilder trong Java ProcessBuilder là 1 class được sử dụng để tạo các tiếng trình hệ điều hành. Trong Java, ta sẽ dùng ProcessBuilder để thực hiện gọi tới các chương trình bên ngoài, các lệnh của hệ điều hành. Ví dụ: Đoạn Read more about ProcessBuilder trong Java, chạy lệnh cmd trong Java[…]

Những tính năng mới trong Java 8.

Những tính năng mới trong Java 8. Những tính năng mới trong Java 8. Java 8 được cập nhật khá nhiều tính năng mới và rất hữu ích (cập nhật về ngôn ngữ lập trình, bảo mật, Java FX, Internationalization, JDBC, Tool …). Ở đây mình sẽ tóm tắt, giới thiệu những tính năng quan trọng Read more about Những tính năng mới trong Java 8.[…]

stackjava.com