Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows

(Xem thêm: nvm là gì? cài Node.js bằng nvm)

Download NodeJS

Truy cập trang https://nodejs.org/en/download/ để download nodejs

Có khá nhiều bản nodejs khác nhau (32bit/64bit) cho windows, linux hay macOS. Ở đây mình dùng windows 64bit nên sẽ download bản .msi 64bit để cài.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com

Click đúp vào file .msi vừa tải về để tiến hành cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com

Chọn thư mục để cài đặt nodejs (mấy cái này cứ để mặc định cũng được)

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows

Okay, thế là đã cài đặt xong nodejs.

Bây giờ ta cần kiểm tra version của nodejs và npm vừa cài đặt bằng cách mở cửa sổ cmd và nhập 2 lệnh sau:

node -v (kiểm trả version nodejs)

npm -v (kiểm tra version npm)

kiểm tra version nodejs và npm

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows stackjava.com

Okay, done!

 

 

stackjava.com