c logo

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc)

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc). (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) 1. MinGW là gì? MinGW là một phần mềm mã nguồn mở, một trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ trên Windows. Nó tương tự như JavaScript Engine khi lập trình JavaScript/Node.js hay JDK khi Read more about Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc)[…]

c logo

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) 1. Ngôn ngữ lập trình C là gì? C là một ngôn ngữ lập trình máy tính. Được dùng để tạo ra các chỉ dẫn cho máy tính. C được phát triển bởi Dennis M. Read more about Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World[…]

stackjava.com