c logo

Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++

Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++. (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Khi học lập trình, hẳn nhiều lúc bạn nhầm lẫn giữa ngôn ngữ lập trình C với C++. Nhiều lúc người ta viết gộp lại thành C/C++. Điều này sẽ khiến bạn hiểu nhầm rằng Read more about Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++[…]

c logo

Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)

Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type). (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Kiểu dữ liệu / Data type là gì? Trong lập trình C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), kiểu dữ liệu chính là phần xác định các giá trị mà một biến có thể nhận Read more about Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)[…]

c logo

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ) (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Kiểu dữ liệu boolean, bool là gì? Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện Read more about Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)[…]

c logo

Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++)

Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++) (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Enum là gì? Trong lập trình C/C++, Enum hay Enumeration là kiểu dữ liệu cố định, chỉ cho phép biến nhận số số giá trị nhất định nào đó. Các giá trị enum có Read more about Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++)[…]

c logo

Các từ khóa/key words trong ngôn ngữ C/C++

Các từ khóa/key words trong ngôn ngữ C/C++ (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Từ khóa (keyword) trong C Từ khóa là các từ được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ C, mang một ý nghĩa nào đó. Không thể dùng từ khóa để làm định danh, tên biến hay Read more about Các từ khóa/key words trong ngôn ngữ C/C++[…]

c logo

C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++

C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++ (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) C Token là gì? C token là đơn vị nhỏ nhất có thể đứng một mình trong một câu lệnh, một khai báo. Mỗi token có thể là một từ khóa, một định danh, Read more about C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++[…]

dev c logo

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++. (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Cấu hình compiler cho Dev C++ Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++. Trong bộ cài Dev C++ có tích hợp sẵn trình compiler Read more about Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++[…]

dev c logo

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++) (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) Dev C++ là gì? Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++. Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp Read more about Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)[…]

c logo

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc)

Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc). (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) 1. MinGW là gì? MinGW là một phần mềm mã nguồn mở, một trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ trên Windows. Nó tương tự như JavaScript Engine khi lập trình JavaScript/Node.js hay JDK khi Read more about Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc)[…]

c logo

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World (Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ) 1. Ngôn ngữ lập trình C là gì? C là một ngôn ngữ lập trình máy tính. Được dùng để tạo ra các chỉ dẫn cho máy tính. C được phát triển bởi Dennis M. Read more about Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World[…]

stackjava.com