golang logo

Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu

Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu. Golang là gì? Golang (hay còn gọi tắt là Go) là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở giúp dễ dàng xây dựng phần mềm đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả. Cấu trúc chương trình của Golang khá giống với ngôn ngữ C: Ví Read more about Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu[…]

stackjava.com